Dotacje dla Mazowsza 2021-2027

W ramach dotacji dla Mazowsza zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa w województwie realizowany będzie jeden wspólny program regionalny. Fundusze Europejskie podzielone zostaną, zgodnie z obowiązującym podziałem statystycznym, na słabiej rozwinięty obszar mazowiecki regionalny oraz lepiej rozwinięty warszawski stołeczny. Dodatkowo, biedniejsza część województwa objęta zostanie programem skierowanym do Polski Wschodniej.

Dotacje UE w województwie mazowieckim – skąd i jak można pozyskać?

Dotacje w województwie śląskim można pozyskać zarówno od programów państwowych, jak i prosto z Unii Europejskiej. Zarówno dotacje państwowe jak i dotacje UE w województwie mazowieckim obowiązują te same zasady. Należy z góry przedstawić cel, na który fundusze będą przeznaczone. Po rozpatrzeniu odpowiedniego wniosku, osobny odpowiedzialne za przyznawanie dotacji podejmują decyzję na temat akceptacji bądź odrzucenia otrzymanego wniosku. W przypadku akceptacji przyznania dotacje UE w województwie mazowieckim, należy pilnie przestrzegać, aby fundusze były przeznaczone na konkretnie wyznaczone, wcześniej ustalone cele.

Na co można przeznaczyć dotacje dla firm na Mazowszu?

Dotacje dla firm na Mazowszu pozwalają na dynamiczny rozwój firm. Fundusze można przeznaczyć na wiele interesujących celów, które mogą wspomóc działalność przedsiębiorstwa. Najważniejszy jest fakt, aby trzymać się założonych celów i przeznaczać na nie fundusze według planu.

Środki z dotacji można przeznaczyć na przykład na wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz tworzenie miejsc pracy w tym poprzez inwestycje produkcyjne takie jak:

  • wspieranie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych lub nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych
  • wspieranie internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz promocji gospodarki regionalnej
  • wspieranie akceleracji działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
  • wspieranie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw, w tym modyfikacji lub wprowadzania nowych modeli biznesowych.
  • realizację projektów zwiększających efektywność energetyczną budynków publicznych oraz mieszkalnych.

Dotacje na Mazowszu przeznaczone zostaną również na inwestycje w infrastrukturę rowerową, parkingi parkuj i jedź, inteligentne systemy do zarządzania ruchem, ale teżw planach są punkty tankowania samochodów elektrycznych i stacji tankowania samochodów wodorowych.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji na Mazowszu

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w pozyskaniu funduszy z dotacji EU. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm na na Mazowszu.

Jesteś zainteresowany dotacjami na Mazowszu?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!