Dotacje dla Mazowsza 2021-2027

W ramach dotacji dla Mazowsza zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa w województwie realizowany będzie jeden wspólny program regionalny z budżetem w wysokości 1,6 mld euro. Fundusze Europejskie podzielone zostaną, zgodnie z obowiązującym podziałem statystycznym, na słabiej rozwinięty obszar mazowiecki regionalny oraz lepiej rozwinięty warszawski stołeczny. Dodatkowo, biedniejsza część województwa objęta zostanie programem skierowanym do Polski Wschodniej.

Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa przygotowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, dla województwa mazowieckiego zarezerwowano 1,6 mld euro w ramach „Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. Środki te zostaną rozdysponowane między słabiej rozwinięty obszar mazowiecki regionalny (1,5 mld euro) oraz lepiej rozwinięty obszar warszawski stołeczny (wstępnie planowana kwota wyniesie 111,5 mln euro). Pula programu regionalnego uzupełniona zostanie również o dodatkowe fundusze, które będą w kolejnych miesiącach negocjowane w ramach tzw. kontraktów programowych

Jakie projekty zyskają dofinansowanie w kolejnym okresie?

Fundusze dla Mazowsza jako planowane wsparcie dotacyjne obejmie inwestycje w obszary:

  • badawczo-rozwojowe
  • wdrażanie e-usług
  • rozwój przedsiębiorczości

Na co można przeznaczyć dotacje dla firm na Mazowszu?

Dotacje dla firm na Mazowszu pozwalają na dynamiczny rozwój firm. Fundusze można przeznaczyć na wiele interesujących celów, które mogą wspomóc działalność przedsiębiorstwa. Najważniejszy jest fakt, aby trzymać się założonych celów i przeznaczać na nie fundusze według planu.

Środki z dotacji można przeznaczyć na przykład na wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz tworzenie miejsc pracy w tym poprzez inwestycje produkcyjne takie jak:

  • wspieranie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych lub nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych
  • wspieranie internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz promocji gospodarki regionalnej
  • wspieranie akceleracji działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
  • wspieranie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw, w tym modyfikacji lub wprowadzania nowych modeli biznesowych.
  • realizację projektów zwiększających efektywność energetyczną budynków publicznych oraz mieszkalnych.

Dotacje na Mazowszu przeznaczone zostaną również na inwestycje w infrastrukturę rowerową, parkingi parkuj i jedź, inteligentne systemy do zarządzania ruchem, ale teżw planach są punkty tankowania samochodów elektrycznych i stacji tankowania samochodów wodorowych.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji na Mazowszu

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w pozyskaniu funduszy z dotacji EU. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm na na Mazowszu.

Jesteś zainteresowany dotacjami na Mazowszu?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!