Działania 1.1 Projekty badawczo rozwojowe (Mazowieckie)

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 42 965 000 zł

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 12.04.2024 r do 22.05.2024 r

Program będzie obejmować  Województwo Mazowieckie 

Wsparcie jest dostępne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a także dla dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych z województwa mazowieckiego

Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw jest możliwe jedynie pod warunkiem, że będą one współpracować z MŚP.

Szczegółowym celem projektu-Projekty badawczo rozwojowe (Mazowieckie)

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Co obejmuje dofinansowanie

Projekty, w ramach których przedsiębiorstwa prowadzą prace badawczo-rozwojowe samodzielnie lub poprzez zlecenie ich zewnętrznemu wykonawcy (np. organizacji badawczej) lub we współpracy z taką organizacją, będą kwalifikować się do uzyskania wsparcia finansowego.

Wsparcie obejmie przede wszystkim koszty związane z wynagrodzeniem kadry merytorycznej, podwykonawstwem, zakupem materiałów do badań, elementów potrzebnych do budowy prototypu, usługami zleconymi oraz amortyzacją aparatury badawczej.

Wysokość i sposób finansowania

 • Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.
 • Intensywność wsparcia wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych (do 50% w regionie stołecznym) oraz do 60% kosztów prac rozwojowych (do 50% w regionie stołecznym).
 • Minimalna wartość dofinansowania o którą będą mogli ubiegać się wnioskodawcy to 750 000 PLN.
 • Maksymalna wartość dofinansowania o którą będą mogli ubiegać się wnioskodawcy to 5 000 000 PLN.

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

 • Wnioskodawca aktywnie prowadził działalność gospodarczą przed ogłoszeniem naboru, tj. uzyskiwał przychody ze sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przynajmniej przez okres wybranych 12 miesięcy w ciągu 2 lat przed dniem ogłoszenia naboru.
 • Realizacja projektu na obszarze województwa mazowieckiego.
 • Zgodność przedsięwzięcia z priorytetowymi kierunkami badań zawartymi w RIS 2030.
 • Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie (co najmniej w skali województwa mazowieckiego) możliwe do wykorzystania gospodarczego.
 • W przypadku pozytywnego wyniku prac B+R – wdrożenie wyników w działalności gospodarczej.
 • Planowany okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2027 r.

Preferencje

 • Wnioskodawca nieprzerwanie przez okres przynajmniej 6 miesięcy poprzedzających datę ogłoszenia naboru posiadał siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa mazowieckiego
 • przeprowadzenie prac B+R, których wdrożenie ma potencjał do wykreowania nowego rynku lub transformacji rynku na obszarze województwa mazowieckiego
 • w wyniku wdrożenia zaplanowanych prac B+R wnioskodawca zacznie konkurować na rynku międzynarodowym
 • wnioskodawca ponosił nakłady na B+R oraz wdrażał wyniki badań w swoim przedsiębiorstwie przed rozpoczęciem naboru (Formularz PNT-01)
 • realizacja projektu we współpracy z organizacją badawczą
 • projekty w obszarze Europejskiego Zielonego Ładu (ekoinnowacyjność, gospodarka obiegu zamkniętego, inne) lub projekty w obszarze Programu Europa Cyfrowa
 • projekty w obszarze dostępności produktu dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • projekty realizowane przez wnioskodawców uczestniczących lub zaangażowanych we współpracę o zasięgu międzyregionalnym lub międzynarodowym
 • wnioskodawca zapewni promocję projektu w szerszym zakresie niż minimalne wymagania

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji na Mazowszu

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w pozyskaniu funduszy z dotacji EU. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm na na Mazowszu.

Jesteś zainteresowany dotacjami na Mazowszu?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!