Przemysł energochłonny-poprawa efektywności energetycznej

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 23.10.2023 do 20.12.2024 r.

Program będzie obejmować przesiębiorstwa z prawem do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS)
Niskooprocentowana pożyczka z premią do 20% na finansowanie inwestycji w poprawę efektywności energetycznej w przemyśle energochłonnym, objętym unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).

Co obejmuje dofinansowanie

Wsparcie będzie skierowane na inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej, obejmujące głównie:

  • Budowę instalacji umożliwiających odzysk ciepła technologicznego i jego wykorzystanie w dalszych procesach technologicznych.
  • Działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej, prowadzące do ograniczenia zużycia energii elektrycznej z sieci. W ramach tych działań może być uwzględniona budowa systemów informatycznych monitorujących zużycie energii, produkcję oraz magazynowanie energii, z funkcją optymalizacji zarządzania nią.

Wysokość i sposób finansowania

Wsparcie udzielane będzie w formie niskooprocentowanej pożyczki z premią do 20%

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!