Działanie 1.1 Infrastruktura badawczo rozwojowa przedsiębiorstw (Mazowieckie)

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 13.05.2024 do 21.06.2024 r

Program będzie obejmować  Województwo Mazowieckie 

Wsparcie jest dostępne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a także dla dużych przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego

Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw jest możliwe jedynie pod warunkiem, że będą one współpracować z MŚP.

Co obejmuje dofinansowanie

Wsparcie będzie dostępne dla przedsiębiorstw w celu tworzenia lub rozwijania działu B+R/laboratorium lub tworzenia centrum badawczo-rozwojowego. Wsparcie będzie przede wszystkim przeznaczone na zakup aparatury, sprzętu laboratoryjnego, technologii oraz innej infrastruktury niezbędnej do przeprowadzania prac B+R mających na celu tworzenie innowacyjnych produktów i usług. Dodatkowo, dofinansowanie może obejmować niezbędne prace budowlane, takie jak budowa lub rozbudowa zaplecza B+R, włączając w to prace adaptacyjne i dostosowawcze.

Wysokość i sposób finansowania

  • Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.
  • Intensywność wsparcia wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji.

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

  • Realizacja projektu na obszarze województwa mazowieckiego.
  • Przedstawienie przez przedsiębiorstwo agendy badawczej, której realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura.
  • Infrastruktura B+R musi służyć prowadzeniu badań w obszarach wpisujących się w priorytetowe kierunki badań zawarte w RIS 2030

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji na Mazowszu

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w pozyskaniu funduszy z dotacji EU. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm na na Mazowszu.

Jesteś zainteresowany dotacjami na Mazowszu?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!