Działanie 2.6 Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ (Mazowieckie)

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się w lV kwartale 2024 r.

  • Nabór w etapie przygotowawczym zakończył się 22 stycznia 2024 r.

Program będzie obejmować  Województwo Mazowieckie 

Wsparcie jest dostępne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego

Co obejmuje dofinansowanie

Wsparcie będzie obejmować dwuetapowy proces transformacji w kierunku Gospodarki Opartej na Zasobach (GOZ):

  • Etap przygotowawczy (przedinwestycyjny): Prace koncepcyjne, eko-projektowanie produktów oraz niezbędne modyfikacje w procesach produkcyjnych/usługowych będą skoncentrowane na tym etapie. Wsparcie obejmie także profesjonalne doradcze i szkoleniowe wsparcie, przeprowadzanie audytów środowiskowych oraz analiz techniczno-ekonomicznych. Celem będzie zachęcenie przedsiębiorców do przyjęcia modelu GOZ poprzez edukację i techniczne wsparcie.

  • Etap wdrożeniowy (inwestycyjny): W przypadku potwierdzenia efektywności planowanych działań zmierzających do ograniczenia zużycia zasobów i pozytywnego wpływu na środowisko, nastąpi wdrożenie zmian w procesach technologicznych. Technologie przyjazne środowisku, związane z recyclingu, eliminacją tworzyw sztucznych i przechodzeniem na model cyrkularny, będą priorytetem w tym etapie.

Wysokość i sposób finansowania

  • Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.
  • Intensywność wsparcia dla usług doradczych w etapie przygotowawczym wyniesie do 85% kosztów netto. Intensywność wsparcia dla inwestycji w etapie wdrożeniowym wyniesie do 70% kosztów netto.
  • Wartość usług doradczych na etapie przygotowawczym maksymalnie do 200 tys. PLN netto (min. 50 tys. PLN netto). Wartość kosztów netto inwestycji maksymalnie do 8 mln PLN netto.

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

  • Realizacja projektu na obszarze województwa mazowieckiego.
  • Wsparcie dotyczy projektów dotyczących wyłącznie działań wpisujących się w ideę GOZ.
  • Działania w etapie wdrożeniowym muszą wynikać z przeprowadzonych analiz w etapie przygotowawczym.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji na Mazowszu

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w pozyskaniu funduszy z dotacji EU. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm na na Mazowszu.

Jesteś zainteresowany dotacjami na Mazowszu?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!