Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

Cel Finansowania - Rozwój innowacyjnego pomysłu w rentowny produkt we współpracy z ekspertami i mentorami biznesowymi

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje ogłoszenie konkursu „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Celem programu jest 2-etapowe wsparcie kompleksowych projektów MŚP na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Dofinansowanie przeznaczone jest na kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Wdrożenie działań obejmuje koszty zaprojektowania i przeprowadzenia niezbędnych prac dostosowawczych, czy zakup lub zaprojektowanie nowych technologii.

Nabór wniosków

Etap 1 - 16.07.2024-03.04.2025

Etap 2 - 13.06.2024-19.12.2025

Kto może uzyskać wsparcie?

Dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru Polski Wschodniej, obejmującego województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie (za wyjątkiem m. st. Warszawy oraz określonych powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawsko-zachodniego i wołomińskiego).

Na co można wykorzystać dofinansowanie?

Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji - maksymalna kwota dofinansowania 82 781 PLN

Model biznesowy GOZ-transformacji obejmuje w szczególności: audyt przedsiębiorstwa i doradztwo, mające na celu ustalenie możliwych kierunków transformacji w nurcie GOZ, ustalenie potencjalnych możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami w nurcie GOZ:

 • tworzenie i udział w łańcuchach dostaw
 • wydłużanie życia produktu
 • ekoprojektowanie
 • przekształcenia produktu w usługę lub usługi
 • tworzenie platform współdzielenia
 • symbioza przemysłowa
 • odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów

Model biznesowy GOZ-transformacji obejmuje w szczególności: audyt przedsiębiorstwa i doradztwo, mające na celu ustalenie możliwych kierunków transformacji w nurcie GOZ, ustalenie potencjalnych możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami w nurcie GOZ:

 • tworzenie i udział w łańcuchach dostaw
 • wydłużanie życia produktu
 • ekoprojektowanie
 • przekształcenia produktu w usługę lub usługi
 • tworzenie platform współdzielenia
 • symbioza przemysłowa
 • odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów

Etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji - maksymalna kwota dofinansowania 3,5 mln PLN

Wdrożenie działań wynikających z opracowanego modelu biznesowego GOZ-transformacji w przedsiębiorstwie, w szczególności:

 • zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych
 • zakup lub zaprojektowanie nowych technologii
 • działania inwestycyjne, jak np. zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn
 • szkolenia, przekwalifikowanie pracowników w celu wdrożenia nowego modelu biznesowego

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm.

Jesteś zainteresowany Funduszami Europejskimi dla Polski Wschodniej 2021-2027 ?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!