Specjalna Strefa Ekonomiczna

Naszym Klientom jako Kancelaria Prawna Argo Navi rekomendujemy inwestycje w "Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE)", obecnie terytorium całej Polski jest Specjalną Strefą Ekonomiczną, traktując je jako atrakcyjną formę optymalizacji podatkowej oraz uzupełnienie innych źródeł dofinansowania.

Nowe inwestycje w związku ze zmianą przepisów, oferują bowiem wsparcie podobne do dotacji, tyle że uzyskiwane w innej formie – prawa do zwolnienia w podatku dochodowym (CIT) lub (PIT). Inwestycja w SSE związana jest jednakże z szeregiem dodatkowych korzyści, do których należą m.in. dostęp do w pełni uzbrojonych terenów przemysłowych, zapewnienie mediów na wymaganym poziomie, optymalne połączenie transportowe, sprawne i terminowe uzyskiwanie wszelkich decyzji i pozwoleń oraz ułatwienia w dopełnianiu pozostałych formalności, jakie towarzyszą realizacji inwestycji.Przeprowadzamy Klientów przez wszystkie etapy procesu inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych:

  • rekomendujemy realizację przedsięwzięcia, o ile istnieje realna możliwość uzyskania zezwolenia na działalność w ramach strefy;
  • dokonujemy przeglądu dostępnych lokalizacji i ofert, a następnie pomagamy w wyborze tych najlepszych dla zamiarów inwestycyjnych Klienta;
  • analizujemy możliwości pod kątem prowadzonej i planowanej do rozpoczecia nowej inwestycji;
  • po analizie możliwości i opłacalności przedsięwzięcia przygotowujemy wymaganą kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji o zwolnieniu podatkowym.


Nowe regulacje

Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną – co to w praktyce oznacza ?

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji wprowadza nowy program wsparcia dla przedsiębiorców realizujących inwestycje, ma ona zachęcać przedsiębiorców do inwestowania na terenie całego kraju.

Zachęta ma formę zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym, podobnie jak miało to miejsce w przypadku inwestycji realizowanych na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych. Nowy program daje tę szansę na skorzystanie z pomocy publicznej wszystkim przedsiębiorcom inwestującym w Polsce, bez względu na lokalizację inwestycji, jeżeli tylko spełnia ona określone kryteria ilościowe i jakościowe.

Nowe przepisy zawierają szczególne regulacje, które umożliwią skorzystanie ze zwolnień od podatku dochodowego większej liczbie małych i średnich przedsiębiorstw.

Podstawą udzielania pomocy przedsiębiorcy zamierzającemu realizować nową inwestycję będzie otrzymanie przez przedsiębiorcę decyzji o wsparciu. Decyzje o wsparciu będą wydawane na czas oznaczony, na 10, 12 bądź 15 lat w zależności od intensywności pomocy publicznej w danym województwie. Okres obowiązywania decyzji wyznacza jednocześnie okres, w którym można korzystać ze zwolnienia podatkowego.

Jakie wsparcie można otrzymać ?

Pomoc publiczna dostępna w ramach nowego mechanizmu (analogicznie jak pomoc udzielana na podstawie ustawy o specjalnych strefa ekonomicznych), będzie miała formę zwolnienia z podatku dochodowego. Wysokość podatku, którego nie będzie musiał zapłacić przedsiębiorca, będzie kalkulowana jako iloczyn wydatków kwalifikowanych oraz wskaźnika intensywności pomocy przewidzianej dla województwa, w którym będzie realizowana.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i masz pytania dotyczące SSE – zacznij od bezpłatnej konsultacji z Argo Navi