Kredyt Ekologiczny 2024 –nowa inicjatywa finansowania- dla kogo i jak działa?

Kredyt Ekologiczny to finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Termin naboru wniosków: od 25.04.2024 do 25.07.2024

 

Kto może skorzystać z Kredytu Ekologicznego ?

Z Kredytu Ekologicznego w 2024 roku mogą skorzystać podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego, średniego lub small mid caps oraz mid caps, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową.

Mikroprzedsiębiorstwa – podmioty zatrudniające mniej niż 10 pracowników, których roczne obroty nie
przekraczają 2 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 2 mln EUR.

Małe przedsiębiorstwa – podmioty zatrudniające mniej niż 50 pracowników, których roczne obroty nie
przekraczają 10 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 10 mln EUR.

Średnie przedsiębiorstwa – podmioty zatrudniające mniej niż 250 pracowników, których roczne obroty nie
przekraczają 50 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 43 mln EUR.

Small mid-caps – podmioty zatrudniające do 499 pracowników, których roczne obroty nie przekraczają 100
mln EUR, a roczna suma bilansowa – 86 mln EUR.

Mid-caps – podmioty zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników

Jesteś zainteresowany kredytem ekologicznym?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!

Na co jest przeznaczony Kredyt Ekologiczny?

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji ekologicznych, których celem jest inwestycja związana z modernizacją infrastruktury lub zwiększenie energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Działania te powinny przyczyniać się do uzyskania efektywności energetycznej przynajmniej na poziomie 30%. Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie do 80% wartości kosztów kwalifikowalnych. Jego wysokość będzie zależna od rodzaju inwestycji, jej lokalizacji (zgodnie z mapą pomocy regionalnej ) oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu kredytu ekologicznego

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z kredytu ekologicznego 2024. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm.

Jesteś zainteresowany kredytem ekologicznym?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!

Kredyt ekologiczny w 2024 roku

Nowa unijna perspektywa finansowa stawia na innowacyjność, cyfryzację, badania i rozwój oraz ochronę środowiska. FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, to program z budżetem w wysokości ponad 36 mld złotych, przeznaczonych na podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności polskich firm. W ramach priorytetu 2. FENG zaplanowano działania mające przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a tym samym przyczyniające się do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu, jak również krajowych dokumentów strategicznych. Instrument który przyczyni się do realizacji tych założeń to kredyt ekologiczny.

Poziom dofinansowania w kredycie ekologicznym jest oparty o mapę pomocy regionalnej.

Kredyt Ekologiczny – kiedy następuje wypłata środków?

Dotacja wypłacana będzie w postaci premii ekologicznej, przeznaczonej na spłatę części kapitału Kredytu ekologicznego, zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym współpracującym z BGK. Forma wsparcia będzie więc analogiczna jak w przypadku popularnego Kredytu technologicznego. Udział dotacji UE obliczany jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027 i wyniesie maksymalnie 80% kosztów netto inwestycji. Wartość procentowa dofinansowania uzależniona będzie od wielkości przedsiębiorstwa oraz jego lokalizacji. Łączna wartość alokacji przeznaczonej na wsparcie przedsięwzięć pro-środowiskowych w ramach Kredytu ekologicznego wynosi aż 460 mln EUR.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu kredytu ekologicznego

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z kredytu ekologicznego 2024. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm.

Jesteś zainteresowany kredytem ekologicznym?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!

Proces wnioskowania o kredyt ekologiczny 2024

Przede wszystkim należy pamiętać, że sam kredyt udzielany jest przez banki komercyjne, z ich funduszy, a Bank Gospodarstwa Krajowego jedynie spłaca część gotowego kredytu. W związku z tym pierwszym krokiem w całym procesie jest skonsultowanie projektu z firmą doradczą  pod kątem analizy wstępnej całości założeń. Następnym krokiem jest złożenie odpowiedniego wniosku do wybranego banku komercyjnego i uzyskanie od niego promesy udzielenia kredytu.

Taka promesa stanowi podstawę i obligatoryjny załącznik do wnioskowania o dotację do zobowiązania w BGK. Jeśli promesa została wystawiona prawidłowo (oraz była ważna w dniu złożenia wniosku) i spełnione zostaną wszystkie inne warunki udziału w projekcie, Bank Gospodarstwa Krajowego wystawi promesę wypłacenia premii ekologicznej czyli w praktyce promesę spłacenia części kredytu. Poniżej procedura z poszczególnymi krokami ubiegania się o kredyt technologiczny.

Kredyt ekologiczny – podsumowanie

Kredyt ekologiczny to ciekawy produkt finansowy, który bardzo korzystnym instrumentem dla spełniających kryteria mikro, małego, średniego  lub dużego przedsiębiorstwa(do 3 000 pracowników), chcących się rozwijać, ale nie posiadających odpowiedniej ilości środków na inwestycje. Warto pamiętać o nim i sprawdzać na bieżąco, kiedy otwierane będą kolejne nabory wniosków, aby w razie potrzeby móc z niego skorzystać i otrzymać znaczące dofinansowanie do swojego projektu.

Jako Argo Navi posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych i pozyskiwania dotacji w ramach programów krajowych jak i regionalnych. Nasza kancelaria nie tylko pomaga w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczeniu całości projektu ale również pomagamy w wypracowaniu nowej technologii i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Posiadamy również wypracowaną współpracę z ośrodkami naukowymi i badawczymi i pośredniczymi w kontaktach z tymi instytucjami w celu jak najlepszego opracowania dokumentacji aplikacyjnej.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu kredytu ekologicznego

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z kredytu ekologicznego 2024. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm.

Jesteś zainteresowany kredytem ekologicznym?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!