DIG.IT transformacja cyfrowa Polskich MŚP (ARP)

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od drugiego kawartału 2024 r.

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Polskiz sektora przemysłu oraz produkcji i usług na rzecz przemysłu.

Co obejmuje dofinansowanie

Granty będą przeznaczone na zakup nowoczesnych technologii cyfrowych, w tym oprogramowania, środków trwałych, takich jak sprzęt IT oraz na szkolenia dla pracowników.

Koszty obligatoryjne obejmują zakup gotowego oprogramowania lub zleconych prac programistycznych w celu stworzenia dedykowanego oprogramowania, a także usługi chmurowe, takie jak SaaS, PaaS, IaaS czy CSaaS.

Koszty fakultatywne mogą obejmować wydatki na wdrożenie oprogramowania, szkolenia z obsługi wdrożonego oprogramowania oraz zakup niezbędnego sprzętu IT, na przykład serwerów, komputerów czy panele operatorskie MES.

Wysokość i sposób finansowania

 • Dofinansowanie będzie udzielane jako dotacja bezzwrotna w ramach pomocy de minimis.
 • Wsparcie wyniesie do 50% kosztów netto inwestycji
 • Maksymalna wartość dofinansowania to aż 200 000 EUR

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

 • Dostępny limit pomocy de minimis.

  Wspierane obszary transformacji cyfrowej:

  • Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych
  • Automatyzacja procesów i analityka biznesowa
  • Cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem
  • Wykorzystanie rozwiązań chmurowych
  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe
  • Cyberbezpieczeństwo

Preferencje

 • sektor przemysłu / produkcji
 • mikro i małe przedsiębiorstwa (tj. zatrudniające do 50 pracowników)
 • projekty kompleksowe
 • projekty wprowadzające ekoinnowacje

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP)

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!