Czym są dotacje w Lubelskim i dla kogo są przeznaczone?

Dotacja to bardzo korzystne wsparcie finansowe, które charakteryzuje się nieodpłatnością i bezzwrotnością. Tego typu pomoc finansowa przyznawana jest różnym podmiotom na realizacje z góry określonych celów. Dotacje dla firm w Lubelskim określane są przez szereg zasad i reguł, których należy przestrzegać, aby można było w pełni korzystać z pozyskanych środków finansowych. Po spełnieniu wszystkich warunków, można w pełni przeznaczyć uzyskane fundusze na określony cel. Dotacje w Lubelskim przeznaczone są zarówno dla firm, jak i również dla organizacji niekomercyjnych. Do tych drugich można zaliczyć stowarzyszenia, fundacje, a także organizacje non-profit. Dotacje dla firm w Lubelskim przyznawane są przede wszystkim w celach rozwojowych oraz inwestycyjnych. Otrzymane fundusze można przeznaczyć zarówno na rozwój firmy, ale także na rozwój pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Istotne jest, że każdy ma szansę na pozyskanie funduszy z dotacji dla firm w Lubelskim – zarówno mikroprzedsiębiorstwa, małe oraz średnie firmy.

Dotacje UE w Lubelskim – skąd i jak można pozyskać?

Dotacje w województwie lubelskim można pozyskać zarówno w ramach programów państwowych, regionalnych jak i prosto z Unii Europejskiej. Zarówno dla dotacji państwowych, regionalnych jak i dotacji UE w Lubelskim obowiązują te same zasady. Należy z góry przedstawić cel, na który fundusze będą przeznaczone. Po rozpatrzeniu odpowiedniego wniosku, osoby odpowiedzialne za przyznawanie dotacji w Lubelskim podejmują decyzję na temat akceptacji bądź odrzucenia otrzymanego wniosku. W przypadku akceptacji przyznania dotacji UE w Lubelskim, należy koniecznie przestrzegać, aby fundusze były przeznaczone na konkretnie wyznaczone, wcześniej ustalone cele.

Na co można przeznaczyć dotacje dla firm w Lubelskim?

Dotacje dla firm w Lubelskim pozwalają na rozwój firmy. Fundusze można przeznaczyć na wiele interesujących celów, które mogą wspomóc działalność przedsiębiorstwa. Najważniejszy jest fakt, aby trzymać się założonych celów i przeznaczać na nie fundusze według planu. Na co przykładowo można przeznaczyć przyznane środki?

 • Rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań do już istniejącego przedsiębiorstwa;
 • Prowadzenie i rozwój prac badawczo-rozwojowych;
 • Informatyzację swojej firmy;
 • Rozwiązania ekologiczne;
 • Rozpoczęcie działalności za granicą oraz jej rozwój;
 • Szkolenia dla pracowników i pracodawców.

W ramach dotacji w Lubelskim promowane są projekty wpisujące się w Inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego, mianowicie:

 • Żywność wysokiej jakości,
 • Zielona gospodarka,
 • Zdrowe Społeczeństwo,
 • Cyfrowe społeczeństwo,
 • Technologie materiałowe, procesy produkcyjne i logistyczne.

Działalność badawczo-rozwojowa jest jednym z kluczowych elementów polityki rozwoju województwa lubelskiego w celu zwiększenia potencjału badawczego i innowacyjnego regionu, a co za tym idzie wzrostu jego konkurencyjności. Rozwój infrastruktury B+R organizacji badawczych, na bazie której będą prowadzone badania na rzecz przedsiębiorców, jest bardzo ważny dla rozwoju tych MŚP, które nie posiadaj własnych laboratoriów ani doświadczeń w prowadzeniu prac B+R.

Dotacje w Lubelskim to stymulowanie rozwoju oraz wspieranie produktywności i konkurencyjności MŚP poprzez wsparcie działalności nowopowstałych oraz funkcjonujących przedsiębiorstw, w szczególności tworzących nowe lub udoskonalone produkty, usługi i technologie oraz ułatwienie dostępu do prorozwojowych usług dla MŚP. Dotacje dla firm w Lubelskim to także wspieranie i rozwój przedsiębiorczości oraz stymulowanie zdolności proeksportowych przedsiębiorstw, poprzez kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizację.

W ramach dotacji w województwie Lubelskim realizowane są również działania zwiększające zaawansowanie cyfrowe sektora przedsiębiorstw, w tym dotyczące rozwoju produktów i usług opartych na TIK.

W celu redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza w regionie oraz w celu ograniczenia zjawiska ubóstwa energetycznego dotacje dla firm w Lubelskim pozwalają na zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach wraz z wymianą źródeł ciepła.

Działanie 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych

W I kwartale 2023r. planowane jest ogłoszenie konkursu „Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych” z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Jest to start nowej perspektywy w województwie lubelskim.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na kompleksowe wsparcie promocji oferty oraz internacjonalizację MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), w szczególności:

 • analizę możliwości wejścia na rynki zagraniczne,
 • wsparcie w opracowaniu oraz wdrożeniu strategii wejścia MŚP na rynek zagraniczny,
 • udział w targach, wystawach oraz misjach gospodarczych.

Maksymalny poziom dofinansowania to 85%.

Dotacja pozwoli na wdrożenie kompleksowej strategii eksportowej oraz wzrost udziału eksportu produktów i usług będących w Państwa ofercie.

Działanie 2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP

W I kwartale 2023 r. planowane jest ogłoszenie konkursu „Cyfryzacja lubelskich MŚP” z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Jest to start nowej perspektywy w województwie lubelskim.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na transformację cyfrową przedsiębiorstw typu MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa). Wsparciem zostanie objęte wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych (rozwiązania „szyte na miarę”), a w szczególności:

 • zmiana modeli biznesowych w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych,
 • cyfryzacja przedsiębiorstw,
 • zwiększenie wykorzystania systemów procesowych,
 • wsparcie przestawienia się firm na cyfrowy łańcuch dostaw i wprowadzanie produktów i usług opartych na TIK do codziennej działalności,
 • digitalizację procesów eksportowych,
 • wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw do ponownego wykorzystania informacji lub współdzielenia zasobów przedsiębiorstw,
 • wsparcie rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektów możliwe będzie wdrożenie wyłącznie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstwa.

Z możliwości uzyskania wsparcia wykluczone będą wydatki na zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne wykorzystujące powszechnie znane i dostępne technologii.

Maksymalny poziom dofinansowania to 85%.

Dotacja pozwoli na zwiększenie zaawansowania technologicznego Państwa przedsiębiorstwa i zdolność do wdrażania innowacji.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji w Lubelskim

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE w Lubelskim. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm w Lubelskim.

Jesteś zainteresowany dotacjami w województwie Lubelskim?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!