Dotacje dla firm 2021-2027

Dzięki takim środkom finansowym, jak dotacje na rozwój firmy, które pozyskaliśmy dla podmiotów w poprzednich latach - przedsiębiorstwa te mogły rozwinąć swoją firmę oraz zwiększyć sprzedaż. Mogły też stać się przedsiębiorstwem bardziej konkurencyjnym na rynkach zagranicznych oraz rynku krajowym. Zwiększenie możliwości finansowych poprzez dotacje unijne na rozwój firmy, dotacje na eksport jest możliwe także w przypadku Twojego przedsiębiorstwa. Dzięki nowym programom, jak dotacje unijne dla małych i średnich firm na lata 2021-2027, możliwe będzie sfinansowanie Twoich planów ekspansji na nowe rynki, zakup nowego sprzętu, rozwinięcie prac związanych z badaniami i rozwojem. Twoja działalność ma niepowtarzalną okazję pozyskania stałych i solidnych partnerów biznesowych poprzez nowe programy internacjonalizacji. Dotacje unijne dla małych i średnich firm mogą stać się Twoją szansą na wejście Twojego przedsiębiorstwa na nowy poziom działalności i rozwoju.


Kliknij w wybrane województwo

DS KP LU LB MZ MA OP PK PD PM WN WP ZP LD SL SK

Przygotuj swoją Firmę do nowej perspektywy finansowej 2021-2027

Aby wykorzystać szanse, jakie niesie ze sobą nowy budżet unijny, warto już teraz przygotować firmę do nowej perspektywy. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie we współpracy z firmą doradczą zajmuje kilka tygodni. Termin ten uwzględnia cały proces obejmujący rozmowy wstępne, zebranie danych, optymalizację i dopracowanie pomysłu, a także czas na przeprowadzenie niezbędnych analiz i przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Proces ten można skrócić, odpowiednio przygotowując firmę do złożenia wniosku o dofinansowanie. Aby poznać nasze rekomendacje zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi nowej perspektywy finansowej 2021-2027

Nowe dotacje w latach 2022 - 2027

W ostatnich miesiącach pojawia się wiele informacji o nowych funduszach europejskich, Krajowym Planie Odbudowy, promowanych jako ogromne szanse rozwojowe dla tysięcy polskich przedsiębiorców. Ale co to oznacza w praktyce? Co zrobić, aby nie przegapić okazji i wykorzystać środki do rozwoju prowadzonej działalności? Jak wykorzystać najbliższe miesiące, aby zwiększyć szanse na uzyskanie wsparcia UE?

Ostatni kwartał 2021 roku jest okresem negocjacji zapisów poszczególnych Programów będących podstawą ogłaszania konkursów i przyznawania środków europejskich po stronie operatorów środków na szczeblu regionalnym i krajowym w drodze programów, działań i podziałań uwzględniających zdiagnozowane potrzeby przedsiębiorców. Wedle deklaracji władz centralnych i regionalnych w 2022 roku ruszą pierwsze konkursy dotacyjne skierowane przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w tym podmiotów branży kreatywnej i przemysłów czasu wolnego.

Dodatkowo warto wspomnieć, że szczególna sytuacja związana z trwającą epidemią COVID-19 skutkowała stworzeniem przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej odrębnego Funduszu Odbudowy. Z tego źródła do Polski ma trafić ponad 23,9 mld euro dotacji i ponad 34,2 mld euro pożyczek. Wedle obowiązującego projektu Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przewidziano znaczące fundusze na branże szczególnie dotknięte efektami gospodarczymi pandemii. W KPO zaplanowano m.in. 500 mln euro na pomoc dla branży sektora HoReCa (hotele, restauracje, catering), turystyki, kultury. W tym na sam sektor HoReCa – 300 mln euro.