Dotacje dla firm


Dotacje dla firm 2021-2027

Dzięki takim środkom finansowym, jak dotacje na rozwój firmy, które pozyskaliśmy dla podmiotów w poprzednich latach - przedsiębiorstwa te mogły rozwinąć swoją firmę oraz zwiększyć sprzedaż. Mogły też stać się przedsiębiorstwem bardziej konkurencyjnym na rynkach zagranicznych oraz rynku krajowym. Zwiększenie możliwości finansowych poprzez dotacje unijne na rozwój firmy, dotacje na eksport jest możliwe także w przypadku Twojego przedsiębiorstwa. Dzięki nowym programom, jak dotacje unijne dla małych i średnich firm na lata 2021-2027, możliwe będzie sfinansowanie Twoich planów ekspansji na nowe rynki, zakup nowego sprzętu, rozwinięcie prac związanych z badaniami i rozwojem. Twoja działalność ma niepowtarzalną okazję pozyskania stałych i solidnych partnerów biznesowych poprzez nowe programy internacjonalizacji. Dotacje unijne dla małych i średnich firm mogą stać się Twoją szansą na wejście Twojego przedsiębiorstwa na nowy poziom działalności i rozwoju.


Przygotuj swoją Firmę do nowej perspektywy finansowej 2021-2027

Aby wykorzystać szanse, jakie niesie ze sobą nowy budżet unijny, warto już teraz przygotować firmę do nowej perspektywy. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie we współpracy z firmą doradczą zajmuje kilka tygodni. Termin ten uwzględnia cały proces obejmujący rozmowy wstępne, zebranie danych, optymalizację i dopracowanie pomysłu, a także czas na przeprowadzenie niezbędnych analiz i przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Proces ten można skrócić, odpowiednio przygotowując firmę do złożenia wniosku o dofinansowanie. Aby poznać nasze rekomendacje zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi nowej perspektywy finansowej 2021-2027