Sprawdź co zyskujesz dzięki dotacji!

Wybierz województwo i sprawdź dotacje

DS KP LU LB MZ MA OP PK PD PM WN WP ZP LD SL SK

W ostatnich miesiącach pojawia się wiele informacji o nowych funduszach europejskich, Krajowym Planie Odbudowy, promowanych jako ogromne szanse rozwojowe dla tysięcy polskich przedsiębiorców. Ale co to oznacza w praktyce? Co zrobić, aby nie przegapić okazji i wykorzystać środki do rozwoju prowadzonej działalności? Jak wykorzystać najbliższe miesiące, aby zwiększyć szanse na uzyskanie wsparcia UE?

Ostatni kwartał 2021 roku jest okresem negocjacji zapisów poszczególnych Programów będących podstawą ogłaszania konkursów i przyznawania środków europejskich po stronie operatorów środków na szczeblu regionalnym i krajowym w drodze programów, działań i podziałań uwzględniających zdiagnozowane potrzeby przedsiębiorców. Wedle deklaracji władz centralnych i regionalnych w 2022 roku ruszą pierwsze konkursy dotacyjne skierowane przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w tym podmiotów branży kreatywnej i przemysłów czasu wolnego.

Dodatkowo warto wspomnieć, że szczególna sytuacja związana z trwającą epidemią COVID-19 skutkowała stworzeniem przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej odrębnego Funduszu Odbudowy. Z tego źródła do Polski ma trafić ponad 23,9 mld euro dotacji i ponad 34,2 mld euro pożyczek. Wedle obowiązującego projektu Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przewidziano znaczące fundusze na branże szczególnie dotknięte efektami gospodarczymi pandemii. W KPO zaplanowano m.in. 500 mln euro na pomoc dla branży sektora HoReCa (hotele, restauracje, catering), turystyki, kultury. W tym na sam sektor HoReCa – 300 mln euro.

Istnieje szereg działań, których wykonanie w IV kwartale 2021 roku i pierwszej połowie 2022 zwiększa szanse na skuteczne ubieganie się o środki Unii Europejskiej. Według wstępnych zapisów programów, a także doświadczeń z poprzednich lat, istotne w uzyskaniu wsparcia jest wykazanie, że pomysł przedsiębiorcy stanowi innowację: produktową lub procesową, zatem jego pomysł wprowadza nietypowe, niestosowane dotąd rozwiązanie, lub też stanowi znaczącą zmianę względem dotychczas wykorzystywanych rozwiązań. Dla wielu przedsiębiorców obszarem takim będzie wdrożenie projektowanych na miarę rozwiązań teleinformatycznych, czy rozszerzenie zakresu usług świadczonych online. Ważnym trendem są także tzw. „usługi szyte na miarę” – uwzględniające indywidualne potrzeby klientów.

Warunki przyznawania środków z Unii Europejskiej wskazują ponadto, że w ostatnich latach zmianie ulega sposób definiowania pojęcia „konkurencyjności”. Podczas gdy w początkowych latach członkostwa Polski w UE od przedsiębiorców wymagano jedynie wykazania podnoszenia własnego potencjału, bez odniesienia do otoczenia, o tyle w ostatnich latach konkurencyjność oznacza de facto zdolność do zaistnienia nawet w skali międzynarodowej. Środkiem osiągnięcia tak definiowanej konkurencyjności jest współpraca z sektorem nauki: naukowcami, zespołami badawczymi, instytutami Polskiej Akademii Nauk i uczelniami. Zatem najbliższe miesiące to dobry czas na nawiązanie kontaktów z naukowcami działającymi w interesujących nas obszarach: nowych technologii, marketingu czy badań społecznych.

W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 o wsparciu decydować będzie ponadto potwierdzenie przeprowadzenia analizy popytu na usługi czy produkty, które mają zostać wytworzone czy wdrożone w wyniku udzielonego wsparcia. W praktyce oznacza to, że jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy przeprowadzić badanie potencjalnych odbiorców, które potwierdzi popyt na usługi czy produkty przedsiębiorcy.

Dodatkowo niektóre rodzaje wsparcia – jak na przykład – wsparcie na promocję przedsiębiorstwa w skali międzynarodowej wymagają opracowania branżowej analizy tzw. planu promocji międzynarodowej. Brak takiego planu uniemożliwia uzyskanie dotacji na ten cel.

W celu przygotowania się do nowej perspektywy już teraz warto skorzystać z Naszego wsparcia o charakterze doradczym i rozwojowym dostosowanym do potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Jakie działania, będące w kręgu zainteresowań przedsiębiorstw mogą być zrealizowane we współpracy z doradcami Argo Navi? Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w świetle możliwości uzyskania wsparcia z UE, przeprowadzenie badań obecnych i potencjalnych odbiorców, pod kątem ich potrzeb i postrzegania usług i produktów, a także jakości obsługi, zbudowanie strategii marketingowej, czy nawiązanie kontaktu z naukowcami, których prace badawcze i rozwojowe mogą być wykorzystane do wdrożenia nowych produktów i usług w przedsiębiorstwach.

Skorzystanie ze wsparcia pozwoli firmom poprawić jakość oferowanych produktów i usług, a także zbuduje solidne podstawy do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej. Wsparcie UE jest w zasięgu każdego przedsiębiorcy – wystarczy tylko dobrze się do niego przygotować.

Poniższa grafika przedstawia podział środków unijnych według poszczególnych województw

 

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji z naszymi doradcami

Zapisz się!