Na czym polegają dotacje w województwie świętokrzyskim i dla kogo są przeznaczone?

Dotacje są nieodpłatną i bezzwrotną, bardzo korzystną formą pomocy finansowej, która jest przyznawana różnym podmiotom na realizację zaplanowanych celów. Dotacje dla firm z województwa świętokrzyskiego są regulowane określonymi zasadami, których przestrzeganie jest niezbędne do korzystania w pełni z pozyskanych środków finansowych. Spełniając określone warunki, podmiot może przeznaczyć całość uzyskanych środków na wskazany cel. Z dotacji w województwie świętokrzyskim mogą skorzystać zarówno przedsiębiorstwa, jak i podmioty niekomercyjne, takie jak stowarzyszenia, fundacje czy też organizacje non-profit. Dotacje są przyznawane aby umożliwić danemu podmiotowi rozwój działalności – zarówno rozwój infrastruktury, jak i rozwój pracowników. Z dotacji w województwie świętokrzyskim mogą korzystać mikroprzedsiębiorstwa, ale również małe i średnie firmy.

Dotacje w województwie świętokrzyskim – skąd i jak pozyskać?

Dotacje w województwie świętokrzyskim mogą być pozyskiwane zarówno z programów ministerialnych, jak i unijnych. Dotacje ministerialne oraz dotacje z Unii Europejskiej w województwie świętokrzyskim charakteryzują się podobnymi zasadami, zgodnie z którymi należy przedstawić sprecyzowany cel, na który będą przeznaczone fundusze. Instytucje odpowiedzialne za poszczególne konkursy oceniają wniosek o dofinansowanie na podstawie obowiązujących kryteriów i podejmują decyzję na temat przyznania bądź nieprzyznania dofinansowania.

Na co można przeznaczyć dotacje dla firm w województwie świętokrzyskim?

Dotacje dla firm pozwalają na ich szybki rozwój. Fundusze mogą być przeznaczone na wiele aspektów wpływających na dynamiczny rozwój firmy. Środki można przeznaczyć m.in. na:

 • Wdrażanie innowacji w firmie;
 • Prace badawczo-rozwojowe
 • Cyfryzację działalności;
 • Rozwój działalności eksportowej;
 • Działania proekologiczne;
 • Szkolenia;
 • Rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ważnym aspektem, na który powinny zwracać uwagę firmy z województwa świętokrzyskiego, są regionalne inteligentne specjalizacje, do których należą:

 • sektor metalowo-odlewniczy;
 • zasobooszczędne budownictwo;
 • turystyka zdrowotna i prozdrowotna;
 • nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze.

Specjalizacje te są dodatkowo wspierane przez trzy obszary horyzontalne:

 • technologie informacyjno-telekomunikacyjne (ICT);
 • zrównoważony rozwój energetyczny;
 • branżę targowo-kongresową.

Działalność związana z powyższymi branżami znacząco zwiększa szansę firmy na uzyskanie dotacji.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji w województwie świętokrzyskim

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji unijnych. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm działających w województwie świętokrzyskim.

Jesteś zainteresowany dotacjami w województwie Świętokrzyskim?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!