Na czym polegają dotacje w województwie świętokrzyskim i dla kogo są przeznaczone?

Dotacje są nieodpłatną i bezzwrotną, bardzo korzystną formą pomocy finansowej, która jest przyznawana różnym podmiotom na realizację zaplanowanych celów. Dotacje dla firm z województwa świętokrzyskiego są regulowane określonymi zasadami, których przestrzeganie jest niezbędne do korzystania w pełni z pozyskanych środków finansowych. Spełniając określone warunki, podmiot może przeznaczyć całość uzyskanych środków na wskazany cel. Z dotacji w województwie świętokrzyskim mogą skorzystać zarówno przedsiębiorstwa, jak i podmioty niekomercyjne, takie jak stowarzyszenia, fundacje czy też organizacje non-profit. Dotacje są przyznawane aby umożliwić danemu podmiotowi rozwój działalności – zarówno rozwój infrastruktury, jak i rozwój pracowników. Z dotacji w województwie świętokrzyskim mogą korzystać mikroprzedsiębiorstwa, ale również małe i średnie firmy.

Na co można przeznaczyć dotacje dla firm w województwie świętokrzyskim?

Dotacje dla firm pozwalają na ich szybki rozwój. Fundusze mogą być przeznaczone na wiele aspektów wpływających na dynamiczny rozwój firmy. Środki można przeznaczyć m.in. na:

 • Wdrażanie innowacji w firmie;
 • Prace badawczo-rozwojowe
 • Cyfryzację działalności;
 • Rozwój działalności eksportowej;
 • Działania proekologiczne;
 • Szkolenia;
 • Rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Fundusze Europejskie dla województwa świętokrzyskiego

Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego stanowi istotne narzędzie wspierające rozwój Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie czasowej od 2021 do 2027 roku.

Całkowita kwota przeznaczona na realizację tego programu wynosi ponad 1,45 miliarda euro. Składa się na nią blisko 1,05 miliarda euro pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 405 milionów euro z Europejskiego Funduszu Społecznego +. Te środki umożliwią realizację istotnych przedsięwzięć mających na celu rozwój regionu.

Środki unijne wdrażane w latach 2021-2027 w ramach programu regionalnego będą skoncentrowane głównie na następujących obszarach:

 1. Rozwój innowacji, infrastruktury B+R oraz przedsiębiorczości.
 2. Poprawa jakości powietrza, efektywność energetyczna, wykorzystanie OZE.
 3. Gospodarka wodno-ściekowa.
 4. Inwestycje drogowe i infrastruktura transportowa.
 5. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, społecznej, zdrowotnej oraz infrastruktury kulturalnej i turystycznej.
 6. Działania wspierające zdrowie, społeczeństwo, edukację oraz rynek pracy.

Te obszary działania będą wspierały rozwój regionu i przyczyniały się do poprawy warunków życia mieszkańców.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji w województwie świętokrzyskim

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji dla firm w województwie świętokrzyskim Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm w województwie świętokrzyskim.

Jesteś zainteresowany dotacjami w województwie Świętokrzyskim?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!