SZKOLENIA - DORADZTWO Z MOŻLIWOŚCIĄ DOFINANSOWANIA do 80%

W Argo Navi, dążymy ku temu, aby sprostać indywidualnym wymaganiom naszych klientów – niezależnie od ich planów rozwoju.

Szkolenia/doradztwo realizowane przez Argo Navi zamieszczone są w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi kartami usług w Bazie Usług Rozwojowych:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

Średnie przedsiębiorstwo

50% z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,

Małe przedsiębiorstwo

70% z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,

Mikroprzedsiębiorstwo

80% nie ma możliwości udzielenia dofinansowania powyżej 80% wartości usługi rozwojowej.