Polityka cookie oraz ochrona danych osobowych Klientów korzystających z serwisu www.argonavi.pl

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

W serwisie zostaną zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Klientowi bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z serwisu w urządzeniu Klienta mogą być dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów takich jak Twitter, Google+, Facebook, Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności, dlatego zaleca się zapoznanie się z tymi dokumentami.

 

Słownik pojęć:

 • cookie– informacja zapisywana przez serwer na komputerze Klienta, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;
 • adres IP– indywidualny numer, który posiada każdy komputer podłączony do Internetu, może być na stałe związany z danym komputerem lub przydzielony mu na dane połączenie;
 • protokół SSL– standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana;
 • log systemowy – informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Klienta przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane, z których można ustalić skąd nastąpiło połączenie.

 

Administratorem danych gromadzonych jest:

ARGO NAVI Dotacje i Eksport Koćwin spółka cywilna

adres email:

numer telefonu:530 588 412

adres korespondencyjny:

Ul. Sosnowa 2, Wierzchowisko

42-233 Mykanów

 

W zakresie korzystania z serwisu przechowane są zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • nazwy Klienta podawanej w procesie autoryzacji;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http;
 • kodu odpowiedzi http;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta w przypadku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Klienta;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony serwisu.Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do zarządzania serwisem oraz stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;

 

Serwis,korzysta z plików cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • ułatwienia Klientowi korzystania z serwisu podczas jego przeglądania;
 • późniejszego skojarzenia Klienta w przypadku ponownego połączenia serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do określonych preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta;

W ramach serwisu wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

 • sesyjne– przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • stałe– przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta;
 • wydajnościowe– umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • niezbędne– umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu;
 • funkcjonalne– umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu;
 • własne– zamieszczane przez serwis;
 • zewnętrzne– pochodzące z witryny zewnętrznej niż serwis;

 

Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klienta i nie są wykorzystywane do określenia jego tożsamości. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Klienta.

Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, jednakże wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, korzystanie z serwisu. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Klienta przeglądarki internetowej.


Klauzula informacyjnaW związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., s. 1) – (dalej jako: RODO), na postawie art. 13 w/w Rozporządzenia informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest ARGO NAVI Dotacje i Eksport Koćwin Spółka Cywilna z siedzibą w Wierzchowisku ( 42-233 Mykanów ) przy ul. Sosnowa 2, o numerze NIP 9492193600 i REGON 243175620.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach
 4. realizacji usług znajdujących się w ofercie handlowej Administratora danych;
 5. marketingowych, w szczególności celem przesyłania informacji handlowych oraz utrzymywania kontaktów handlowych z kontrahentami w tym zakresie;
 6. spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych;
 7. ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
 8. Odbiorcami danych osobowych w ramach umów powierzenia są:
 9. podwykonawcy Administratora, podmioty powiązane handlowo, których oferta uzupełnia ofertę Administratora,
 10. operatorzy systemów informatycznych, systemów sms i e-mail,
 11. firmy kurierskie i poczta polska,
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 13. Przysługuje prawo do:
 14. dostępu do danych osobowych,
 15. sprostowania danych,
 16. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 17. przenoszenia danych osobowych,
 18. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 19. usunięcia danych,
 20. wniesienia skargi do organu nadzorczego, w razie stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych,
 21. cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych, co jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 22. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie).