Przemysł energochłonny – OZE

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 23.10.2023 do 20.12.2024 r.

Program będzie obejmować przesiębiorstwa z prawem do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS)

Niskooprocentowana pożyczka z premią do 30% na finansowanie inwestycji zwiększających wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii..

Co obejmuje dofinansowanie

Wsparcie będzie skierowane na inwestycje mające na celu produkcję energii ze źródeł odnawialnych, głównie poprzez:

  • Budowę lub modernizację jednostek generujących energię elektryczną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
  • Implementację systemów magazynowania energii zintegrowanych ze źródłem energii odnawialnej.

Wysokość i sposób finansowania

Wsparcie udzielane będzie w formie niskooprocentowanej pożyczki z premią do 30%

Główne wymogi 

  • Warunkiem uzyskania dotacji jest wykorzystanie 80% wytworzonej energii na cele własne

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!