Wzornictwo w MŚP

Cel Finansowania - Pełne wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w wykorzystaniu procesów wzorniczych, które mają na celu dostosowanie firm do potrzeb, wymagań oraz oczekiwań klientów, podniesienie atrakcyjności oferowanych przez nie produktów.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje ogłoszenie konkursu „Wzornictwo w MŚP” w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Jest to start nowej perspektywy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej.

Nabór wniosków: 07.05.2024 r. - 02.07.2024 r.

Kto może uzyskać wsparcie?

Dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru Polski Wschodniej, obejmującego województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie (za wyjątkiem m. st. Warszawy oraz określonych powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawsko-zachodniego i wołomińskiego).

Na co można wykorzystać dofinansowanie?

  • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
  • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,
  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
  • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,
  • koszty usług szkoleniowych.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 000 000 PLN.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 200 000,00 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie to 85%

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm.

Jesteś zainteresowany Funduszami Europejskimi dla Polski Wschodniej 2021-2027 ?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!