Działanie 3.8 GOZ w przedsiębiorstwach (Lubelskie)

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od lipca do sierpnia 2024 r.

Program będzie obejmować całe województwo lubelskie

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego.

Szczegółowy cel projektu-3.8 GOZ w przedsiębiorstwach (Lubelskie)

Wsparcie firm w realizacji inwestycji związanych z minimalizacją zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów, strat energii.

Co obejmuje dofinansowanie

Projekty skupiające się na zmniejszeniu zużycia surowców, redukcji ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, ograniczeniu emisji zanieczyszczeń oraz oszczędności energii będą kwalifikować się do wsparcia. Dodatkowo, inicjatywy mające na celu zamknięcie obiegu odpadów organicznych, włączając w to przetwarzanie i wykorzystanie odpadów organicznych takich jak biomasa i bioprodukty, również będą objęte możliwością uzyskania wsparcia finansowego.

Wysokość i sposób finansowania

  • Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.
  • Intensywność wsparcia wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji.

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

  • Realizacja projektu na obszarze województwa lubelskiego.
  • Wsparcie dla inwestycji przedsiębiorstw w GOZ nie może być skierowane na inwestycje, które charakteryzują się dużym potencjałem rynkowym, wysoką efektywnością kosztową i stosunkowo szybkim okresem zwrotu.

Preferencje

  • projekty realizowane przez MŚP

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany dotacjami w województwie Lubelskim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!