Innowacje cyfrowe w Małych i Średnich przedsiębiorstwach

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 66 750 000,00 zł

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od marca 2024 do kwietnia 2024

Program będzie obejmować całe Województwo Śląskie

Wsparcie będzie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom na wdrożenie innowacyjnych co najmniej w skali województwa śląskiego innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT. Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 1 000 000,00 PLN. Jest to wartość obowiązująca na etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie) Wsparcie będzie miało charakter dotacji.

Szczegółowym celem projektu- Innowacje cyfrowe w MŚP jest:

Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji na Śląsku

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji dla firm na Śląsku. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm na Śląsku.

Jesteś zainteresowany dotacjami na Śląsku?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!