Cel działania

Zapewnienie odpowiedniego poziomu cyfryzacji i robotyzacji, w tym dużych przedsiębiorstw, w celu wzrostu ich produktywności, poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przyspieszenia transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.

Nabór

Konkurs ogłoszony zostanie w I/II kwartał 2023 r.

W II kw. 2023 r. rozpocznie się nabór wniosków

Do zawarcia umów o dofinansowanie powinno dojść w III/IV kw. 2023 r.

Charakterystyka Działania.

Wspierane będą cyfrowe projekty inwestycyjne polegające na:

 • wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, w tym cyfryzację
  procesów biznesowych (zarządczych, operacyjnych, pomocniczych) oraz cyfryzację innych aktywności
  gospodarczych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług,
 • wspieraniu transformacji w kierunku przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i
  technologii operacyjnych,
 • wykorzystaniu technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w integracji procesów
  produkcyjnych i biznesowych oraz zarządzania nimi, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego
  poziomu bezpieczeństwa wdrażanych rozwiązań,
 • integracji poszczególnych elementów procesów biznesowych, umożliwiającej włączenie dostawców
  oraz klientów w proces produkcji, sprzedaży i dystrybucji
 • integracji poszczególnych elementów procesów biznesowych, umożliwiającej włączenie dostawców
  oraz klientów w proces produkcji, sprzedaży i dystrybucji,
 • wdrażaniu technologii komunikacji Machine to Machine (M2M), wykorzystaniu przemysłowego
  Internetu Rzeczy (IoT) z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania informacji,
 • wdrażaniu inteligentnych linii produkcyjnych, budowie inteligentnych fabryk (Smart factory),
 • tworzeniu dziedzinowych platform cyfrowych, w tym, dedykowanych klientom platform usług on-line
  oraz integracji istniejących systemów dziedzinowych,
 • wdrożeniu nowoczesnych technologii cyfrowych, które wspierają transformację w kierunku redukcji
  emisji środowiskowych (w szczególności gazów cieplarnianych) oraz redukcji wykorzystania zasobów
  naturalnych i zmniejszenia oddziaływania środowiskowego,
 • wdrażaniu dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa
  cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji, czy systemów
  korelacji zdarzeń i monitorowania incydentów dotyczących ochrony systemów informatycznych oraz
  danych osobowych. Wsparcie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych na
  urządzeniach końcowych i zmierzające do automatyzacji procesów zarządzania tymi urządzeniami, a
  także projekty nakierowane na automatyzację szkoleń związanych z bezpieczeństwem danych i
  informacji oraz przeprowadzanie regularnych testów podatności organizacji na incydenty
  bezpieczeństwa, rozwoju kompetencji cyfrowych i informatycznych w obszarze projektowania i
  wytwarzania urządzeń komputerowych, rozwoju nowoczesnej infrastruktury sprzętowej oraz nowych
  technologii, zwiększeniu zdolności przetwarzania danych, przekształcania modeli danych i zarządzania
  informacjami
 • wdrażaniu nowoczesnych cyfrowych miejsc pracy, m.in. poprzez wprowadzanie nowoczesnej
  komunikacji, pracy grupowej, pracy zdalnej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i automatyzacji
  procesów związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm.

Jesteś zainteresowany Krajowym Planem Odbudowy?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!