Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ

Cel Finansowania - Dofinansowanie projektów wspierających rozwój technologii przyczyniających się do tworzenia rynku surowców wtórnych.

 

Nabór wniosków: 3.04.2024 do II kwartał 2024 r

Kto może uzyskać wsparcie?

Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Polski.

Konsorcja, w skład których wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski, przy czym:

 • liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo,
 • w skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie pięć podmiotów (będące przedsiębiorstwami lub jednostkami naukowymi).

Na co można wykorzystać dofinansowanie? (MŚP)

Dofinansowanie przyznawane będzie w ramach bezzwrotnych dotacji w szczególności dla inwestycji które mają na celu:

 • Doskonalenie zarządzania surowcami i wprowadzenie bardziej efektywnej gospodarki materiałowej.
 • Realizacje działań prowadzących do znaczącej redukcji lub nawet eliminacji odpadów, w tym redukcja ilości odpadów, ich ponowne wykorzystanie lub recykling.
 • Wdrażanie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną w procesach produkcyjnych i operacyjnych.
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynikających z działalności produkcyjnej i operacyjnej.

Wnioskodawca musi przedstawić co najmniej jeden z obszarów GOZ

 • Ekoprojektowanie
 • Pozyskanie surowców
 • Przetwórstwo i produkcja
 • Użytkowanie i koncepcja
 • Odpady i ścieki

Prawdopodobna maksymalna wysokość wsparcia to 75% kosztów netto inwestycji.

Maksymalna wartość dofinansowania: 3 500 000 PLN.

Na co można wykorzystać dofinansowanie? (Konsorcja)

Dofinansowanie przyznawane będzie w ramach pomocy publicznej i pomocy de minimis na:

 • badania przemysłowe
 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • prace przedwdrożeniowe
 • prace wdrożeniowe, w tym budowa demonstratora.

Zakres tematyczny obejmuje technologie odzysku materiałowego i zagospodarowanie odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne, do poprawy oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE w tym dotacji z KPO. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm.

Jesteś zainteresowany Krajowym Planem Odbudowy?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!