Działanie 2.25- dla Programu Fundusze Europejskie

dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Promocja marki- Innowacyjnych Małych i Średnich przedsiębiorstw

Wsparcie promowania marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych. Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na tych rynkach. Wnioskodawcy: MŚP

Ogłoszenie naboru

14 wrzesień 2023 r.

Rozpoczęcie naboru

16 październik 2023 r.

Zakończenie naboru

30 listopad 2023 r.

ZALETY UDZIAŁU W PROGRAMIE

 • Dofinansowanie Projektu od 50% do 85% wydatków kwalifikowalnych rozliczanych ryczałtowo,
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 1 000 000 PLN,
 • Maksymalne dofinansowanie Projektu wynosi 425 670 PLN,
 • Brak minimalnej wartości Projektu,
 • Udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych na całym świecie,
 • Organizacja indywidualnych misji gospodarczych i handlowych,
 • Organizacja przyjazdowych misji gospodarczych,
 • Dofinansowanie działań informacyjno-promocyjnych,
 • Nawiązanie relacji biznesowych z zagranicznymi kontrahentami,
 • Poznanie specyfiki rynków zagranicznych,
 • Wzmocnienie marki firmy i jej ekspansywna promocja zagraniczna,
 • Wzrost sprzedaży oraz zwiększenie wolumenu eksportu produktów.

Branże 


Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji 

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji dla firm. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm.

Jesteś zainteresowany dotacjami ?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!