Działanie 1.2 Wdrożenie wyników prac B+R

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 93 005 000,00 zł

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od grudnia 2024 do stycznia 2025

Program będzie obejmować całe Województwo Śląskie

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i dużych przedsiębiorstw z województwa śląskiego.

Wsparcie dużych przedsiębiorstw wyłącznie pod warunkiem współpracy z MŚP.

Szczegółowym celem projektu- Wdrożenie wyników prac B+R

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Co obejmuje dofinansowanie ?

Dofinansowanie obejmuje inwestycje powiązane z wdrożeniem wyników prac badawczo rozwojowych dla przedsiębiorstw. Wyniki prac badawczych mogą być własne bądź nabyte przez przedsiębiorstwo. Środki z dofinansowania bedzie można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń kluczowych do wdrożenia innowacji.

Wysokość i sposób finansowania ?

  • Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).
  • Minimalna wartość dofinansowania o którą będą mogli ubiegać się wnioskodawcy to 500 000 PLN.
  • Wsparcie wyniesie do 60% kosztów netto inwestycji.

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

  • Dofinansowanie projektu jedynie na obszarze województwa śląskiego.
  • Realizacja projektu musi obejmować rok momentu podpisania umowy o dofinansowanie.
  • Przed otrzymaniem dofinansowania wnioskodawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu przeprowadzenia całości prac B+R
  • Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące. Udzielane wsparcie będzie miało charakter dotacji."
  • Minimalna wartość dofinansowania o którą będą mogli ubiegać się wnioskodawcy to 500 000 PLN.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji na Śląsku

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji dla firm na Śląsku. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm na Śląsku.

Jesteś zainteresowany dotacjami na Śląsku?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!