Pomorski broker eksportowy 2030

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się w drugiej połowie 2024 r.

Program będzie obejmować województwo pomorskie.

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa pomorskiego.

Szczegółowym celem projektu-Pomorski broker eksportowy 2030

Wzmocnienie systemowego wsparcia eksportu w pomorskim sektorze MŚP.

Co obejmuje dofinansowanie

  • Finansowe wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w postaci dotacji na udział w targach,
  • pomoc w procesie uzyskiwania międzynarodowych certyfikatów, patentów, licencji i pozwoleń,
  • promocja nowych form eksportu produktów poprzez internet, w tym wykorzystujących technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości,
  • wsparcie w rozwijaniu kompetencji przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji oraz dostosowania ich oferty do wymagań rynków zagranicznych.

Wysokość i sposób finansowania

  • Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji bezzwortnej w ramach pomocy de minimis,
  • Wsparcie wyniesie do 85% kosztów netto przedsięwzięcia.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Pomorskim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!