Wsparcie dla Małych i Średnich przedsiębiorstw w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

 

Nabór wniosków: 05.09.2023 - 26.09.2023

 

Kto może otrzymać wsparcie

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Województwa Śląskiego z podregionu katowickiego, bielskiego, tyskiego, rybnickiego, gliwickiego, bytomskiego, sosnowieckiego (wyłączony podregion częstochowski).

 

Zasady finansowania

 • Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 500 000 PLN,
 • Wartość brutto projektu nie może przekroczyć 2 000 000 PLN,
 • Wsparcie będzie miało charakter dotacji bezzwrotnej,
 • Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych (netto) projektu wyniesie:
  - 60% - w przypadku mikro i małych firm,
  - 50% - w przypadku średnich firm.
 • Alokacja środków finansowych przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 178 000 000 PLN

 

Przedmiot dofinansowania

Ponoszone wydatki muszą być związane z dywersyfikacją oferty, zasadniczą zmianą (w tym automatyzacją) procesu produkcji. Otrzymane wsparcie będzie można przeznaczyć przede wszystkim na zakup maszyn i urządzeń, linii technologicznych, zakup rozwiązań cyfrowych, oprogramowania.

 

Zasady konkursu

Projekt będzie musiał przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez dywersyfikację lub zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji. Nabór będzie skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych jak i usługowych.

Realizacja projektu musi zostać przeprowadzona na obszarach górniczych objętych planem transformacji: województwo śląskie z wyłączeniem podregionu częstochowskiego (m. Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski).

Najwyżej ocenione zostaną projekty, które będą zawierać takie elementy jak:

 • wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE),
 • wdrożenie Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ),
 • utworzenie nowych miejsc pracy,
 • odejście od branży okołogórniczej,
 • miejsce realizacji inwestycji w gminach wchodzących w skład OSI dla obszaru FST.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji na Śląsku

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji dla firm na Śląsku. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm na Śląsku.

Jesteś zainteresowany dotacjami na Śląsku?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!