Mikroinwestycję dla Małych i Średnich przedsiębiorstw 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 178 000 000,00 zł

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od września 2023 do października 2023

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Województwa Śląskiego z podregionu
  • Katowickiego,
  • Bielskiego,
  • Tyskiego,
  • Rybnickiego,
  • Gliwickiego,
  • Bytomskiego,
  • Sosnowieckiego.

Projekt będzie musiał przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez dywersyfikację lub zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji. Nabór będzie skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych jak i usługowych. Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Jest to wartość obowiązująca na etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie). 

Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 500 000,00 PLN. Wartość ogółem projektu nie może przekroczyć 2 000 000,00 PLN. Pomoc będzie udzielana w formie pomocy de minimis. Wsparcie będzie miało charakter dotacji.

Szczegółowym celem projektu- Mikroinwestycje w MŚP jest:

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji na Śląsku

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji dla firm na Śląsku. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm na Śląsku.

Jesteś zainteresowany dotacjami na Śląsku?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!