Działanie 9.4.A Inwestycje MŚP (Dolnośląskie)

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 44 565 000 ,00 zł

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 08.02.2024 r. do 26.04.2024 r.

Program będzie obejmować cały subregion wałbrzyski

m. Wałbrzych oraz powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki.

Dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z subregionu wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim.

Szczegółowym celem projektu-9.4.A Inwestycje MŚP (Dolnośląskie)

 Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

Co obejmuje dofinansowanie

Wsparcie finansowe będzie skierowane na inwestycje przedsiębiorstw, zwłaszcza w zakresie zakupu maszyn i urządzeń, oprogramowania oraz instalacji odnawialnych źródeł energii.

Wysokość i sposób finansowania

 • Maksymalna kwota całkowita projektu brutto wynosi 867 100,00 PLN.
 • Dofinansowanie będzie udzielane jako dotacja bezzwrotna w ramach pomocy de minimis. 
 • Wsparcie dla przedsiębiorstw wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji.

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

 • Realizacja projektu na terenie subregionu wałbrzyskiego.
 • prowadzenie działalności gospodarczej na terenie subregionu wałbrzyskiego co najmniej 6 miesięcy przed datą ogłoszenia naboru
 • wolny limit pomocy de minimis

Preferencje

 • Utworzenie miejsc pracy
 • Uwzględnienie w budżecie wydatków związanych z ochroną środowiska (np. OZE, modernizacja maszyn, zasobooszczędne urządzenia, GOZ)
 • Wprowadzenie nowego produktu/usługi
 • Wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcji
 • Wprowadzenie innowacji w skali kraju
 • Projekt musi wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa dolnośląskiego
  • Chemia i medycyna;
  • Auto-Moto-Aero-Space;
  • Surowce naturalne i wtórne;
  • Maszyny i urządzenia;
  • Zielony ład;
  • Przemysł 4.0;
  • Życie wspomagane technologią.
 • Realizacja projektu na terenie wpływu Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego w granicach administracyjnych subregionu wałbrzyskiego
 • Prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze subregionu wałbrzyskiego powyżej 1 roku

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Dolnośląskim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!