Działanie 10.2 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw lub konsorcjów (Wielkopolska Wschodnia)

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 34 000 000 zł

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od grudnia 2024 r.

Program będzie obejmować wschodnią część województwa wielkopolskiego miasto Konin i powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw lub ich konsorcjów z jednostkami badawczymi.

Szczegółowym celem projektu-Działanie 10.2 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw lub konsorcjów (Wielkopolska Wschodnia)

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Co obejmuje dofinansowanie

W ramach kompleksowych projektów skierowanych na opracowywanie innowacji (B+R), możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego na modułowe inicjatywy dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw. Wymóg będzie dotyczył jednego z modułów: prace badawczo-rozwojowe (B+R) lub infrastruktura badawczo-rozwojowa.

Dodatkowo, będzie możliwość aplikowania o finansowanie na następujące moduły:

 • wdrożenie wyników prac B+R (inwestycje),
 • cyfryzację (np. zakup i implementację oprogramowania),
 • technologie ekologiczne (np. przejście na model cyrkularny, ograniczając zużycie zasobów i minimalizując produkcję odpadów),
 • internacjonalizację (promocja wyników prac B+R na rynkach zagranicznych),
 • rozwój kompetencji (doskonalenie umiejętności związanych z pracami B+R u pracowników i kadry zarządzającej).
 • automatyzacja i robotyzacja mogą być pomocniczymi elementami projektu B+R.

Wysokość i sposób finansowania

 • Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji bezzwortnej.
 • Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji warunkowej wyłącznie w module wdrożeniowym.
 • Wsparcie wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych, 60% kosztów prac rozwojowych oraz 45% kosztów netto inwestycji w module wdrożeniowym.

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

 • Program będzie obejmować wschodnią część województwa wielkopolskiego

  • miasto Konin i powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki

 • Realizacja komponentu badawczo-rozwojowego (moduł prace B+R lub infrastruktura B+R).
 • Zgodność przedsięwzięcia z regionalnymi i/lub podregionalnymi inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS 2030
  • Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów;
  • Wnętrza przyszłości;
  • Przemysł jutra;
  • Wyspecjalizowane procesy logistyczne;
  • Rozwój oparty na ICT;
  • Nowoczesne technologie medyczne.

Preferencje

 • projekty badawczo-rozwojowe zwiększające adaptację rozwiązań gospodarki opartej na nośniku energii – wodorze, poprawiających wykorzystanie i efektywność technologii ogniw paliwowych
 • ekoinnowacje wpisujące się w cele Europejskiego Zielonego Ładu
 • realizacja projektu we współpracy z jednostką badawczą
 • projekty z obszarów podregionalnych inteligentnych specjalizacji oraz wspierające przedsiębiorstwa w przechodzeniu na cyfrową oraz zieloną gospodarkę

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Wielkopolskim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!