Działanie 1.2 Małe projekty B+R (Zachodniopomorskie)

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 2 059 000,00 zł

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od Września do Października 2024 r.

Program będzie obejmować całe województwo zachodniopomorskie

Dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw  z województwa zachodniopomorskiego.

Szczegółowym celem projektu-Działanie 1.2 Małe projekty B+R

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Co obejmuje dofinansowanie

Na zakup usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu/usługi/technologii produkcji. W ramach usługi badawczo-rozwojowej możliwe będzie również przetestowanie nowego lub ulepszonego produktu/usługi/technologii produkcji.

Wysokość i sposób finansowania

 • Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji bezzwortnej w ramach pomocy de minimis.
 • Wartość maksymalna dofinansowania to 200 000 PLN.
 • Wsparcie wyniesie do 85% kosztów netto przedsięwzięcia.

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

 • Realizacja projektu na obszarze województwa zachodniopomorskiego
 • Wsparciem w ramach działania objęte będą przedsięwzięcia realizowane w obszarach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego: 
  • Inteligentne metody wytwarzania wyrobów i maszyn,

  • Przetwórstwo naturalne nowej generacji,

  • Produkty chemiczne dla zrównoważonego rozwoju,

  • Technologie i usługi przyszłości,

  • Niebieska gospodarka i zielony transport,

  • Turystyka i jakość życia.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Zachodniopomorskim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!