Infrastruktura i Prace Badawczo-Rozwojowe w  przedsiębiorstwach

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 376 025 000,00 zł

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 25.01.2024 do 18.04.2024

Program będzie obejmować całe Województwo Śląskie

O wsparcie będą mogły ubiegać się duże, średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa a także konsorcja przemysłowo -naukowe lub przemysłowe.

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów badawczo - rozwojowych realizujących prace przemysłowe i prace eksperymentalno - rozwojowe lub same prace eksperymentalno - rozwojowe. Wsparcie będzie również udzielane na infrastrukturę służącą przedsiębiorstwom na rzecz prowadzenia przez nie prac B+R. 

Szczegółowy cel projektu- Badania, Rozwój i Innowacje w Przedsiębiorstwach

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii w przedsiębiorstwach.

Co obejmuje dofinansowanie ?

Dotacja będzie możliwa do wykorzystania na projekty obejmujące prowadzenie prac B+R lub inwestycje w infrastrukturę B+R.

Dofinansowanie z projektu prace B+R będą możliwe do wykorzystania na:

 • materiały do badań
 • elementy do budowy prototypu
 • amortyzację aparatury badawczej
 • wynagrodzenie kadry merytorycznej
 • podwykonawstwo
 • usługi zlecone

inwestycje w infrastrukturę B+R obejmują głównie inwestycje skierowane w kierunku kupna sprzętu laboratoryjnego oraz zakupu aparatury do prowadzenia badań

Cyfryzacja procesów badawczych, podniesienie kompetencji pracowników oraz ochrona własności intelektualnej to dodatkowe formy na które można przeznaczyć dofinansowanie.

Wysokość i sposób finansowania ?

 • Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 2 000 000,00 PLN.
 • Dofinansowanie będzie udzielane jako dotacja bezzwrotna.
 • Wsparcie dla prac B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych., z kolei wartość wsparcia dla infrastruktury B+R wyniesie do 60% kosztów netto inwestycji.

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

 • Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące. Udzielane wsparcie będzie miało charakter dotacji."
 • Dofinansowanie projektu jedynie na obszarze województwa śląskiego
 • Realizacja może trwać maksymalnie rok w przypadku projektu dotyczącego tworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo rozwojowego.
 • Realizacja może trwać maksymalnie dwa lata w przypadku projektu dotyczącego realizacji prac B+R jego.
 • W przypadku prac badawczo rozwojowych projekt musi zawierać w sobie prace których realizacja powinna prowadzić do wyniku dającego się skomercjalizować.
 • W przypadku infrastruktury B+R musi zostać przedstawiony plan dotyczący prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura.
 • Przedsiębiorstwo które otrzymało dofinansowanie na infrastrukturę B+R może być jedynym użytkownikiem sprzętu na który otrzymało dotacje
 • Komercjalizacja wyników projektu w okresie od roku od daty zakończenia realizacji projektu.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji na Śląsku

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji dla firm na Śląsku. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm na Śląsku.

Jesteś zainteresowany dotacjami na Śląsku?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!