Działanie 01.02 Usługi badawcze z wdrożeniem dla przedsiębiorstw

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 17 478 710,00 PLN

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 28.06.2024 do 19.08.2024

Cel Szczegółowy Dotacji 

 Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Co obejmuje dofinansowanie ?

Dofinansowanie obejmuje inwestycje powiązane z wdrożeniem wyników prac badawczo rozwojowych dla przedsiębiorstw. Środki z dofinansowania będzie można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń kluczowych do wdrożenia innowacji.

Wysokość i sposób finansowania

  • Dofinansowanie będzie udzielane jako dotacja bezzwrotna na zakup usługi badawczej.
  • Dofinansowanie będzie udzielane jako dotacja warunkowa na wdrożenie usługi badawczej.
  • Wsparcie wyniesie do 85% kosztów netto usługi badawczej.
  • Wsparcie wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji wdrożeniowej.

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

  • Dofinansowanie projektu jedynie dla działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze województwa łódzkiego
  • Wprowadzenie wyników zrealizowanej usługi badawczej do własnej działalności gospodarczej
  • wpisywanie się w co najmniej jedną z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego: nowoczesny przemysł włókienniczy i mody, zaawansowane materiały budowlane, medycyna, farmacja, kosmetyki, energetyka, w tym odnawialne źródła energii, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, informatyka i telekomunikacja.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Łódzkim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!