Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 169 740 924,60 zł

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od styczeń 2024 do luty 2024

Program będzie obejmować Województwo Śląskie podregiony 
  • Katowickiego,
  • Bielskiego,
  • Tyskiego,
  • Rybnickiego,
  • Gliwickiego,
  • Bytomskiego,
  • Sosnowieckiego.

Wsparcie kierowane na zagospodarowanie terenów zdegradowanych, zdewastowanych, poprzemysłowych i pogórniczych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.  Możliwe ograniczenie aplikowania o wsparcie dla określonych branż. Wsparcie będzie miało charakter dotacji.

Szczegółowym celem projektu- Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji na Śląsku

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji dla firm na Śląsku. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm na Śląsku.

Jesteś zainteresowany dotacjami na Śląsku?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!