Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 267 000 000,00 zł

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 14.04.2023 do 24.05.2023

Program będzie obejmować Województwo Śląskie podregiony 
  • Katowickiego,
  • Bielskiego,
  • Tyskiego,
  • Rybnickiego,
  • Gliwickiego,
  • Bytomskiego,
  • Sosnowieckiego.

Wsparcie kierowane wyłącznie do dużych przedsiębiorstw  wskazanych indykatywnie w programie FE SL. Wsparcie ma na celu wzmocnienie procesu transformacji dużych przedsiębiorstw działających w branży okołogórniczej w województwie śląskim. Wsparcie będzie miało charakter dotacji.

Szczegółowym celem projektu- Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transforamcji 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji na Śląsku

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji dla firm na Śląsku. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm na Śląsku.

Jesteś zainteresowany dotacjami na Śląsku?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!