Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 24 849 648,00 PLN

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 1 września 2023 do 1 października 2023

Cel Szczegółowy Dotacji 

Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne (EFRR)

Wsparcie zostanie udzielone Średnim, małym i mikro przedsiębiorstwom w celu wdrożenia rozwiązań w zakresie przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach

Przemysł 4.0 - Co to oznacza dla Twojej firmy?

Dzisiejsze otoczenie biznesowe stawia bardzo duże wymagania każdemu kto chce uczestniczyć w rynku. Technologia ewoluuje, wymagania logistyczne rosną, oczekiwania klientów są indywidualizowane a konkurencja rośnie. Prowadzenie firmy w tradycyjny sposób jest coraz bardziej anachroniczne i prowadzi do wypadnięcia z rynku. Odpowiedzią jest transformacja technologiczna prowadząca do:

  • Elastyczności - Twoja firma powinna mieć zdolność do płynnego zmieniania swojej struktury. Może to być umiejętność ciągłej modyfikacji liczby i kategorii produktów do potrzeb każdego klienta na poziomie produkcji i sprzedaży.
  • Współdzielenia informacji - Każda komórka Twojej organizacji wytwarza informację. Powinieneś zapewnić im zdolność do ich pozyskiwania i przetwarzania w taki sposób by każdy w organizacji miał do niej dostęp w odpowiednim dla siebie zakresie i formacie.
  • Indywidualizacji - Klienci oczekują kompleksowej realizacji oczekiwań wobec wyrobu.
  • Adaptacji - Zmienne warunki otoczenia biznesowego wymuszają zdolność do szybkiego reagowania na stawiane wymogi. Struktura Twojej organizacji powinna mieć zdolność do modyfikacji struktury bez utraty możliwości biznesowych.
Program będzie obejmować Województwo Łódzkie

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Łódzkim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!