Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 20 000 000,00 PLN

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 15 stycznia 2024 do 15 lutego 2024

Cel Szczegółowy Dotacji 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie

Wsparcie udzielane będzie dużym, średnim, małym i mikro przedsiębiorstwom na wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Łódzkim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!