Program promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju. Celem konkursu Go to brand – EXPO 2020 jest sfinansowanie promocji marek produktowych na rynku ZEA oraz innych krajów Zatoki Perskiej.

 

Termin naboru wniosków: 26.02 – 29.03.2021 r.

Zalety udziału w programie

 • Dofinansowanie Projektu od 50% do 85% wydatków kwalifikowalnych rozliczanych ryczałtowo,
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 1 000 000 PLN,
 • Maksymalne dofinansowanie Projektu wynosi 425 670 PLN,
 • Brak minimalnej wartości Projektu,
 • Udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych na rynku krajów Zatoki Perskiej,
 • Organizacja indywidualnych misji gospodarczych i handlowych,
 • Organizacja przyjazdowych misji gospodarczych,
 • Dofinansowanie działań informacyjno-promocyjnych,
 • Nawiązanie relacji biznesowych z zagranicznymi kontrahentami,
 • Poznanie specyfiki rynku arabskiego,
 • Wzmocnienie marki firmy i jej ekspansywna promocja zagraniczna,
 • Wzrost sprzedaży oraz zwiększenie wolumenu eksportu produktów.

 

Zasady konkursu

Program jest skierowany do przedsiębiorców sektora mśp, promujących markę produktową, którzy prowadzą działalność gospodarczą o profilu zgodnym z tematyką targów, w których zamierzają wziąć udział (w roli wystawcy lub zwiedzającego) w ramach Programu. Program nie jest skierowany do przedsiębiorców zajmujących się wyłącznie pośrednictwem w sprzedaży czy sprzedażą hurtową produktów lub usług innych producentów. W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na organizację następujących działań promocyjnych:

a) stoisko na imprezach targowych lub targowo-konferencyjnych,
b) misje wyjazdowe,
c) misje przyjazdowe,
d) dodatkowe działania promocyjne, w tym w kanałach elektronicznych, np. na portalach społecznościowych, wyszukiwarkach internetowych, platformach zakupowych, itp.;
e) zakup usługi doradczej,
f) udział w Polsko – Emirackim Forum Gospodarczym (obligatoryjny),
g) udział w Polish Games Show.

Zapisz się!