Celem konkursu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

 

Termin naboru wniosków: 28.04.2021r. – 30.06.2021r.

 

Zasady finansowania

 • Intensywność wsparcia (dofinansowania):
  – w zakresie pomocy de minimis – do 85% kosztów kwalifikowanych,
 • Maksymalna wartość dofinansowania – 800 000 PLN,
 • Możliwość korzystania z zaliczek.

 

W ramach dotacji Przemysł 4.0 mogą być dofinansowane zakupy związane z następującymi technologiami:

 • Big Data oraz działania związane z analizą danych;
 • Roboty przemysłowe;
 • Przemysłowy Internet rzeczy;
 • Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
 • Cyberbezpieczeństwo;
 • Chmura obliczeniowa;
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
 • Sztuczna inteligencja;
 • Blockchain;
 • Druk addytywny (druk 3D).

 

Wydatki kwalifikowane

 • Zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji;
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
 • Realizacja projektów polegających na przygotowaniu firmy do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0;
 • Wdrożenie wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji;
 • Zlecenie usługi polegającej na opracowaniu mapy drogowej;
 • Usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej.

 

Zasady konkursu

W konkursie mogą wystartować mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną na terenie Polski, którzy w jednym zamkniętym roku obrotowym (12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 2 mln zł.

Podstawą wzięcia udziału w programie jest posiadanie “mapy drogowej” – planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie dotyczących cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji. Zakres minimalny planu ”mapy drogowej” dostępny jest pod tym LINKIEM.

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące transformacji w kierunku przemysłu 4.0 – należy przez to rozumieć proces polegający na projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu nowych, cyfrowych, zintegrowanych systemów w zakresie procesów, produktów lub modeli biznesowych, wykorzystujących rozwiązania z dziedziny automatyki i robotyki, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami, z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań, do projektowania, zarządzania, monitorowania lub optymalizowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie lub związanych z nimi procesów logistycznych.

 

Zapisz się!