PROGRAM GO TO BRAND

Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 jest działaniem wspierającym promocję produktów lub usług polskich przedsiębiorców na wybranych rynkach zagranicznych.

Termin naboru wniosków:
brak

Wsparcie w ramach poddziałania 3.3.3 Go to Brand polega na promowaniu na rynkach zagranicznych polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez ich udział w imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych. Program skupia się na wsparciu przedsiębiorców, którzy będą uczestniczyć w Branżowych Programach Promocji dla 12 wybranych branż. Beneficjenci programu będą mogli skorzystać z narzędzi wsparcia internacjonalizacji ich działalności eksportowej w formie dofinansowania kosztów na określone programem promocji działania promocyjne.​

ZALETY UDZIAŁU W PROGRAMIE

 • Dofinansowanie Projektu od 50% do 85% wydatków kwalifikowalnych rozliczanych ryczałtowo,
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 1 000 000 PLN,
 • Maksymalne dofinansowanie Projektu wynosi 425 670 PLN,
 • Brak minimalnej wartości Projektu,
 • Udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych na całym świecie,
 • Organizacja indywidualnych misji gospodarczych i handlowych,
 • Organizacja przyjazdowych misji gospodarczych,
 • Dofinansowanie działań informacyjno-promocyjnych,
 • Nawiązanie relacji biznesowych z zagranicznymi kontrahentami,
 • Poznanie specyfiki rynków zagranicznych,
 • Wzmocnienie marki firmy i jej ekspansywna promocja zagraniczna,
 • Wzrost sprzedaży oraz zwiększenie wolumenu eksportu produktów.
Zajmujemy się kompleksowo przygotowaniem całej dokumentacji, strategii eksportowych oraz rozliczeniem projektu oraz realizacją działań.
Mamy ponad 20 mln pozyskanych środków na rozwój eksportu.

Zapisz się!

Zadzwoń

605 052 274