Dofinansowanie do 5 000 000 PLN dla projektów przyczyniających się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach na Śląsku.

 

Planowany termin naboru wniosków: brak naboru w 2021 roku

Zasady finansowania

  • maksymalny poziom wsparcia (dofinansowania): 45% w ramach pomocy regionalnej
  • minimalne dofinansowanie: 100 000 zł
  • maksymalne dofinansowanie: 5 000 000 zł
  • okres realizacji projektu: do 2 lat
  • zasady wypłaty dofinansowania: system refundacyjny (brak zaliczek)

Przedmiot dofinansowania

  • zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny)
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych (licencje, oprogramowanie)
  • zakup nieruchomości zabudowanych (NOWOŚĆ!)
  • zakup materiałów i robót budowlanych (NOWOŚĆ!)

Zasady konkursu

W ramach Działania 3.2 wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek innowacyjny co najmniej w skali regionu produkt/usługę lub proces. Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu może być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata.

Działanie 3.2 obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności, spowodują wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu).

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w ramach RPO WSL muszą realizować projekt na terenie Województwa Śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo w momencie wypłaty pomocy musi mieć zakład lub oddział na terenie Województwa Śląskiego.

 

Zapisz się!