Dofinansowanie na rozwój działalności badawczo-rozwojowej śląskich firm. W naborze mogą startować przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa. Tematycznie projekty muszą wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje województwa śląskiego: energetyka, ICT, medycyna, zielona gospodarka, przemysły wschodzące.

 

Termin naboru wniosków: 29.04.2021 – 08.06.2021

Zasady finansowania

    • maksymalny poziom wsparcia uzależniony jest od rodzaju projektu:

• Poziom dofinansowania dla kosztów inwestycyjnych (zakup maszyn, sprzętu):
– 45 % dla mikro- i małych przedsiębiorstw
– 35% dla średnich przedsiębiorstw
– 25% dla dużych przedsiębiorstw
• Poziom dofinansowania dla prowadzenia prac B+R:
– 70% (badania przemysłowe) lub 45% (prace rozwojowe) – dla mikro- i małych przedsiębiorstw
– 60% (badania przemysłowe) lub 35% (prace rozwojowe) – dla średnich przedsiębiorstw
– 50% (badania przemysłowe) lub 25% Iprace rozwojowe)- dla dużych przedsiębiorstw

  • minimalne dofinansowanie: 100 000 zł
  • maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 20 000 000 zł
  • okres skomercjalizowania wyników projektu: do 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu
  • zasady wypłaty dofinansowania: system refundacyjny (brak zaliczek)

Zasady konkursu

Dofinansowanie przeznaczone będzie na:
• Typ 1 projektów: tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej – tworzeniu innowacyjnych produktów i usług
• Typ 2 projektów: wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach – z możliwością dofinansowania kosztów wdrożenia innowacji

W ramach działania wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Infrastruktura ta ma służyć realizacji wskazanych w projekcie badań (konieczne jest przedstawienie opisu prac B+R, których realizacji będzie służyć dofinansowana infrastruktura). Wsparcie uzyskają również badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa na terenie Województwa Śląskiego

Zapisz się!