Dofinansowanie do 200 000 PLN na opracowanie i/lub wdrożenie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na docelowe rynki zbytu za granicą. Wsparcie kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa małopolskiego.

 

Planowany termin naboru wniosków: brak

Zasady finansowania

  • Poziom dofinansowania – 50 % kosztów kwalifikowanych
  • Maksymalna wartość dofinansowania – 200 000 PLN
  • Okres realizacji projektu – 2 lata

Zasady konkursu

Projekt powinien dotyczyć umiędzynarodowienia oferty produktów wytwarzanych lub usług świadczonych przez MŚP posiadające siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest przedstawienie strategii/planu działalności międzynarodowej na etapie wnioskowania o dofinansowanie. W ramach konkursu przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie na opracowanie PRE (Planu Rozwoju Eksportu), inne usługi doradcze (opracowanie strategii finansowania działalności eksportowej, określenie potencjalnych partnerów, opracowanie koncepcji marki oraz wizerunku na rynkach docelowych, dostosowanie produkcji, uzyskanie niezbędnych uprawnień do wprowadzenia produktu na rynek zagraniczny), koszty udziału w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych (w Polsce lub za granicą) jako wystawca.

Zapisz się!