Dofinansowanie do 500 000 PLN na wdrożenie nowego modelu biznesowego, w celu wejścia na nowe zagraniczne rynki zbytu, poprzez m.in. udział w imprezach targowo-wystawienniczych. Wsparcie kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa łódzkiego.

 

Planowany termin naboru wniosków: brak

Zasady finansowania

    • Poziom dofinansowania:

– 50 % kosztów kwalifikowanych w przypadku pomocy publicznej
– 85 % kosztów kwalifikowanych w przypadku pomocy de minimis

  • Maksymalna wartość dofinansowania – 500 000 PLN
  • Zasady wypłaty dofinansowania: system refundacyjny oraz zaliczkowy

Zasady konkursu

Działanie ukierunkowane jest na wdrożenie nowego modelu biznesowego, w celu wejścia na nowe zagraniczne rynki zbytu, poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Zapisz się!