Rekultywacja terenów poprzemysłowych,
zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 48 455 715,75 zł

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 31 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024

Program będzie obejmować Województwo Śląskie podregiony 
  • Katowickiego,
  • Bielskiego,
  • Tyskiego,
  • Rybnickiego,
  • Gliwickiego,
  • Bytomskiego,
  • Sosnowieckiego.

O wsparcie będą mogły ubiegać się: "Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne, Instytucje nauki i edukacji ".

"Tryb wyboru: ZIT. Nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem akceptacji przez ZW wszystkich Strategii ZIT"

Szczegółowym celem projektu-Rekultywacja terenów poprzemysłowych,
zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji na Śląsku

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji dla firm na Śląsku. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm na Śląsku.

Jesteś zainteresowany dotacjami na Śląsku?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!