Promocja eksportu i internacjonalizacja w Małych i Średnich przedsiębiorstwach

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 89 000 000,00 zł

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 24.05.2023 do 06.07.2023

Program będzie obejmować całe Województwo Śląskie

Projekt wspierany w drodze niekonkurencyjnej wynikający z przyczyn strategicznych. Wsparcie kierowane wyłącznie do podmiotów zidentyfikowanych w SZOP. Wsparcie będzie miało na celu wzmocnienie potencjału internacjonalizacyjnego przedsiębiorstw z kategorii MSP prowadzących działalność gospodarczą w województwie śląskim.

Szczegółowym celem projektu- Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP

Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji na Śląsku

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji dla firm na Śląsku. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla firm na Śląsku.

Jesteś zainteresowany dotacjami na Śląsku?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!