Konkurs grantowy w ramach projektu IMPULS II – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego. Granty będą przyznawane na inwestycje prowadzące do odbudowy i rozwoju potencjału pomorskich przedsiębiorców oraz zwiększenia ich odporności na kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19. W II edycji naboru zrezygnowano z konieczności obligatoryjnego udokumentowania spadku przychodów w latach 2020-2021 w stosunku do 2019 r.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 26 sierpnia do 5 września 2022 r.

 

Poziom wsparcia

  • Wsparcie wyniesie maksymalnie do 70%,
  • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 160 000 PLN,
  • Pula środków w konkursie: 30 mln PLN.

 

Wydatki kwalifikowane

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup nowych maszyn i sprzętu i/lub oprogramowania.

 

Zasady konkursu

Wsparciem w ramach konkursu zostaną objęte projekty rozwojowe mikro- i małych przedsiębiorstw z branży czasu wolnego, które ucierpiały w wyniku obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. O grant będą mogły ubiegać się firmy oferujące noclegi, usługi gastronomiczne, sportowe i rekreacyjne oraz zajmujące się organizacją wydarzeń kulturalnych i biznesowych (główne PKD 55.20.Z; 55.30.Z; 56.10.A; 49.39.Z; 55.10.Z; 79.11.A; 79.11.B; 79.12.Z; 79.90.A; 79.90.B; 79.90.C; 82.30.Z; 90.01.Z; 90.02.Z; 93.19.Z; 93.21.Z; 93.29.Z). Kluczową zmianą w stosunku do pierwszego naboru jest brak konieczności spełnienia warunku spadku przychodów w latach 2020-2021 w stosunku do 2019 r. Wsparcie będą mogły otrzymać więc także podmioty, które nie odnotowały spadku przychodów w ww. okresie.

Premiowane będą inwestycje wdrażające rozwiązania cyfrowe i ekologiczne oraz projekty przedsiębiorstw, które odnotowały średnioroczny spadek przychodów z lat 2020 i 2021 w stosunku do 2019 r.

 

W przypadku zainteresowania pozyskaniem wsparcia finansowego w konkursie skorzystaj z naszej darmowej konsultacji TUTAJ