Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 35 141 250 PLN

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od czerwca 2023 do lipca 2023

Program będzie obejmować Województwo Podkarpackie
typ projektu podlegający dofinansowaniu - Instrumenty i usługi aktywnej polityki rynku pracy, z wyłączeniem dotacji na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej 

Wsparcie udzielane będzie-

 • Przedsiębiorstwą,
 • Osobą fizycznym,
 • Administracji publicznej,
 • Przedsiębiorstwą realizującym cele publiczne,
 • Instytucją wspierające biznes,
 • Partnerstwą,
 • Instytucją ochrony zdrowia,
 • Organizacją społecznym i związką wyznaniowym,
 • Instytucją nauki i edukacji,
 • Partnerą społecznym.
 • Służbą publicznym

Szczegółowym celem projektu- Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa

poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej;

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji w Województwie Podkarpackim 

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany dotacjami w Województwie Podkarpackim?

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!