Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi.

 

Termin naboru wniosków: brak

Zasady finansowania

    Poziom i wysokość wsparcia:

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 60 000,00 PLN.
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 400 000,00 PLN.
  • Maksymalne dofinansowanie projektu: 340 000,00 PLN.
  • Maksymalna intensywność dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych.

Zasady konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Wnioskodawca jest zobowiązany zakończyć proces wyboru wykonawcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Zapisz się!