Działanie 1.2.A projekty B+R przedsiębiorstw (Dolnośląskie)

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 155 977 500 ,00 zł

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 15.02.2024 r. do 22.04.2024 r.

Program będzie obejmować całe województwo dolnośląskie

Dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo przemysłowych z województwa dolnośląskiego.

Wsparcie dużych przedsiębiorstw wyłącznie pod warunkiem współpracy z MŚP.

Szczegółowym celem projektu- projekty B+R przedsiębiorstw (Dolnośląskie)

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Co obejmuje dofinansowanie

Projekty objęte wsparciem mają na celu przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacji produktowych oraz procesowych. Dofinansowanie będzie obejmować głównie koszty związane z wynagrodzeniem kadry merytorycznej, podwykonawstwem, materiałami do badań, elementami potrzebnymi do budowy prototypu, usługami zleconymi oraz amortyzacją aparatury badawczej.

Dodatkowo, w ramach projektu istnieje możliwość uwzględnienia kosztów zakupu aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego. Infrastruktura powinna być bezpośrednio związana z realizowanymi w ramach projektu pracami badawczymi. Ponadto, projekty mogą również uwzględniać koszty prac przedwdrożeniowych, takie jak usługi rzeczoznawcy patentowego, testy czy certyfikacja, a także wydatki związane z cyfryzacją, tj. zakup oprogramowania, oraz szkolenia i podnoszenie kwalifikacji kadry badawczej.

Wysokość i sposób finansowania

 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 10 000 000,00 PLN.
 • Dofinansowanie będzie udzielane jako dotacja bezzwrotna. 
 • Wsparcie dla prac B+R wyniesie do 70% kosztów badań przemysłowych oraz do 70% kosztów prac rozwojowych., z kolei wartość wsparcia dla komponentu wdrożeniowego wyniesie do 45% kosztów netto inwestycji.

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

 • Realizacja projektu na terenie województwa dolnośląskiego.
 • Projekt musi wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa dolnośląskiego
  • Chemia i medycyna;
  • Auto-Moto-Aero-Space;
  • Surowce naturalne i wtórne;
  • Maszyny i urządzenia;
  • Zielony ład;
  • Przemysł 4.0;
  • Życie wspomagane technologią.
 • Opracowanie innowacji co najmniej na poziomie regionalnym.
 • Efektem projektu powinien być etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania takiego jak produktu, usługa bądź proces pozwalający na jego urynkowienie.

Preferencje

 • Opracowanie innowacji na poziomie kraju/świata
 • Współpraca z organizacją prowadzącą badania i upowszechniająca wiedzę
 • Ekoninnowacje
 • Rozwój kompetencji (szkolenia) pracowników lub kadry zarządzającej w zakresie obszarów powiązanych z projektem

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Dolnośląskim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!