Konkurs ma na celu pomoc w odbudowie i zwiększeniu odporności gospodarczej łódzkich MŚP, które odczuły negatywne skutki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 7 do 28 września 2022 r. Wnioski przyjmowane będą wyłącznie elektronicznie.

 

Poziom wsparcia

  • Wsparcie wyniesie maksymalnie do 85% w ramach pomocy de minimis,
  • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 300 000 PLN,
  • Pula środków w konkursie: 24 mln PLN.

 

Wydatki kwalifikowane

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup maszyn i urządzeń oraz oprogramowania.

 

Zasady konkursu

Projekty w ramach XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw mają koncentrować się na potrzebach inwestycyjnych związanych z podniesieniem konkurencyjności oraz trwałą odbudową i zwiększeniem odporności gospodarczej na przyszłe kryzysy. Konkurs adresowany jest do łódzkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które odczuły negatywne skutki COVID-19 i odnotowały spadek przychodów ogółem na poziomie min. 15% w 2021 r. w stosunku do 2019 r.

W konkursie mogą startować przedsiębiorstwa, które co najmniej od 1 stycznia 2019 r. posiadają siedzibę lub oddział, bądź – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.

W konkursie XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw dodatkowo punktowane będą działania inwestycyjne związane z transformacją cyfrową i ekologiczną, np. inwestycje w oprogramowanie, sterowane cyfrowo maszyny czy rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw. Preferowane będą także projekty firm, które odnotowały znaczący spadek przychodów w związku z pandemią COVID-19.

 

W przypadku zainteresowania pozyskaniem wsparcia finansowego w konkursie skorzystaj z naszej darmowej konsultacji TUTAJ