Działanie 9.4 D Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji (Dolnośląskie)

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 30 000 000 ,00 zł

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od 20.12.2024 r. do 30.01.2025 r.

Program będzie obejmować cały subregion wałbrzyski

m. Wałbrzych oraz powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki.

Dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z subregionu wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim.

 Wsparcie dużych przedsiębiorstw będzie możliwe wyłącznie w przypadku podjęcia współpracy z MŚP.

Szczegółowym celem projektu-9.4 D Inwestycje w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji (Dolnośląskie)

 Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

Co obejmuje dofinansowanie

Wsparcie finansowe będzie przeznaczone na inwestycje związane z działalnością badawczo-rozwojową oraz implementacją innowacji:

 • Projekty badawczo-rozwojowe będą mogły być realizowane wspólnie z zakupem aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego. Priorytetową grupą docelową będą małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), przy czym wsparcie dla dużych przedsiębiorstw będzie możliwe jedynie w przypadku ich współpracy z MŚP.
 • Projekty inwestycyjne związane z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych, zarówno własnych jak i zakupionych, będą wspierane wyłącznie w przypadku MŚP.

Wysokość i sposób finansowania

 • Dofinansowanie będzie udzielane jako dotacja bezzwrotna. 
 • Intensywność wsparcia dla prac B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych. Intensywność wsparcia dla wdrożenia innowacji wyniesie do 45% kosztów netto inwestycji.

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

 • Realizacja projektu na terenie subregionu wałbrzyskiego.
 • Projekt musi wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa dolnośląskiego
  • Chemia i medycyna;
  • Auto-Moto-Aero-Space;
  • Surowce naturalne i wtórne;
  • Maszyny i urządzenia;
  • Zielony ład;
  • Przemysł 4.0;
  • Życie wspomagane technologią.

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Dolnośląskim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!