Działanie 3.0 Fundusz badań i wdrożeń(Kujawsko-Pomorskie)

Nabór wniosków dla projektu będzie odbywał się od lipca 2024 r.

Program będzie obejmować całe województwo kujawsko-pomorskie

Dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo przemysłowych z województwa kujawsko-pomorskiego

Wsparcie dużych przedsiębiorstw wyłącznie pod warunkiem współpracy z MŚP.

Szczegółowym celem projektu-Fundusz badań i wdrożeń(Kujawsko-Pomorskie)

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Co obejmuje dofinansowanie

Fundusz oferować będzie kompleksowe wsparcie dotacyjne w zakresie badań i rozwoju w ramach następujących typów projektów:

 • wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacji produktowych/procesowych 
 • wsparcie zakupu wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa od organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę 
 • wsparcie ochrony własności intelektualnej, tj. wsparcie zakupu zaawansowanych usług doradczych/usług proinnowacyjnych 

Wysokość i sposób finansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji bezzwortnej.

 • Wsparcia na prowadzenie prac B+R lub na tworzenie i rozwój zaplecza B+R koszty kwalifikowalne mogą wynosić do 800 tys. PLN z dofinansowaniem do 450 tys. PLN, wsparcie UE nie więcej niż 65%-75% kosztów kwalifikowanych;
 • Wsparcie na zakup wyników prac B+R koszty kwalifikowalne mogą wynosić do 130 tys. PLN z dofinansowaniem do 90 tys. PLN, wsparcie UE nie więcej niż 70%-80% kosztów kwalifikowanych;
 • Bon na patent+ koszty kwalifikowalne mogą wynosić do 105 tys. PLN z dofinansowaniem do 80 tys. PLN, wsparcie UE nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych.

Główne wymogi uzyskania dofinansowania

 • Realizacja projektu na obszarze województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • Wpisywanie się zakresu projektu w Regionalną Strategię Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+
  • Zdrowa i bezpieczna żywność; 
  • Zdrowie i turystyka zdrowotna; 
  • Zaawansowane materiały i narzędzia; 
  • Transport i mobilność; 
  • Dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne
 • zobowiązanie do komercjalizacji wyników prac B+R najpóźniej do 2 lat od zakończenia realizacji projektu

Preferencje

 • projekty ekologiczne
 • stosowanie rozwiązań energooszczędnych oraz z zakresu GOZ

Argo Navi – pomoc w uzyskaniu dotacji

Misją Argo Navi jest pomoc przedsiębiorstwom w uzyskaniu funduszy z dotacji UE. Argo Navi za cel postawiło sobie rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. To w nich drzemie największy potencjał, który warto wykorzystać, zyskując dotacje dla przedsiębiorstw.

Jesteś zainteresowany Dotacjami w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Kliknij w przycisk, wypełnij formularz i poznaj możliwości jakie dają Ci dotacje!